| En
 

Χαιρετισμός Αρχηγού Αστυνομίας κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου κατά τη Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα: “Initiating Inter Agency Co-Operation on Addressing Hate Crime in Cyprus”Κύριε Γενικέ Εισαγγελέα,

Κυρία Υπουργέ Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

Κυρία Επίτροπε Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Mr Project Officer of the Office for Democratic Institutions and Human Rights,

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση να συμμετάσχω και να απευθύνω χαιρετισμό στη διαδικτυακή αυτή συνάντηση, η οποία αποτελεί μια αξιόλογη πρωτοβουλία του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Απώτερος σκοπός της συνάντησης αυτής η ανάπτυξη και προώθηση διυπηρεσιακής συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων δημόσιων αρχών και φορέων για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους στην Κύπρο.

Η Αστυνομία Κύπρου, με κύρια αποστολή τη διατήρηση του Νόμου και της Τάξης, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των νομοθεσιών σε κυπριακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και γενικότερα της προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παραβιάζονται με ρατσιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές. Επί τούτου, η Αστυνομία θεώρησε αναγκαίο όπως προχωρήσει στην υιοθέτηση αντι-ρατσιτικής πολιτικής. Για τον σχεδιασμό της νέας αυτής πολιτικής της Αστυνομίας κατά του ρατσισμού και με μέλημα την εποπτεία και έλεγχο της εφαρμογής των νομοθεσιών και αστυνομικών διατάξεων, συστάθηκε, το 2004 ,το Γραφείο Καταπολέμησης Διακρίσεων.

Παράλληλα, συγχρονίζοντας τις πρακτικές μας και δίδοντας την απαραίτητη σημασία στην καθοδήγηση και ενημέρωση των μελών προς την προώθηση της ιδέας αρμονικής πολυπολιτισμικής συμβίωσης και εξάλειψης της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και του ρατσισμού, η Αστυνομία Κύπρου επένδυσε δυναμικά προς τους τομείς της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε πλήθος σεμιναρίων από την Αστυνομική Ακαδημία και το Γραφείο Καταπολέμησης Διακρίσεων, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων, το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον ΜΚΟ «Κίνηση για την Ισότητα».

Επίσης, ως σημαντικό εργαλείο ευαισθητοποίησης των μελών μας σε θέματα καταπολέμησης κάθε μορφής διάκρισης, αποτελεί η κατά καιρούς έκδοση Αστυνομικών Εγκυκλίων με σαφείς οδηγίες προς τα μέλη για επίδειξη σεβασμού προς κάθε πολίτη ανεξάρτητα εθνικής, θρησκευτικής ή φυλετικής του καταγωγής, ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού διαφορετικότητας.

Πέραν των πιο πάνω, αξίζει να αναφερθεί η ετοιμασία εγχειριδίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου, αλλά και η ετοιμασία Μνημονίου Συνεργασίας της Αστυνομίας με ΜΚΟ που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΔΕΕ&ΔΑΣ και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και Γραφεία.

Οι συγκεκριμένες δράσεις, ιδίως αυτές που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης αλλά και μεθοδολογίας συλλογής στοιχείων εγκλημάτων μίσους, έχουν αποσπάσει τα θετικά σχόλια των κορυφαίων αρμόδιων Ευρωπαϊκών Οργανισμών, χωρίς ωστόσο να εφησυχάζουμε. Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε τον νόμο και την τάξη στην πολυπολιτισμική μας κοινωνία με όσο πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και δράσεις.

Η Αστυνομία έχει πλήρη επίγνωση της πολύπλευρης ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία και καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για καινοτόμες πρακτικές ενημέρωσης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης του προσωπικού. Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα είναι αναντίλεκτα πολυδιάστατο και πολύπλοκο. Γι’ αυτό θεωρούμε, όπως και όλοι εσείς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ αλλά και όπως αναφέρεται εκτεταμένα στο έντυπο του Οργανισμού ODIHR με θέμα: «Developing Interagency Co-Operation Plans to Address Hate Crime: A Methology”, η αντιμετώπισή του απαιτεί οργανωμένες και συντονισμένες προσπάθειες. Μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει μηχανισμούς εμπλοκής και ενεργοποίησης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους και όλων των εμπλεκόμενων ή ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνίας, σε μια πολύπλευρη, συστηματική και διαρκή κοινή προσπάθεια.

Ως Αστυνομία, κατά τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε χτίσει μια αξιόλογη συνεργασία τόσο με το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως όσο και με τον Οργανισμό ODIHR, αλλά και με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς σε Κύπρο και εξωτερικό και φιλοδοξούμε αυτή η παραγωγική μεταξύ μας συνεργασία να φτάσει σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γραφείο και την ίδια την Επίτροπο Διοικήσεως, ως επίσης τον Οργανισμό ODIHR για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους στόχους και σκοπούς της συγκεκριμένης δράσης. Θα πρέπει να επισημάνω και να χαιρετίσω το γεγονός ότι πρόκειται για μία συνάντηση που καλύπτει σφαιρικά και ισορροπημένα το θέμα των εγκλημάτων μίσους. Ως εκ τούτου, έχω την πεποίθηση ότι μέσα από τις παρουσιάσεις, τα εργαστήρια και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα προκύψουν ορισμένα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματικότερη προστασία και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών στον τόπο μας.

Σας ευχαριστώ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word4.docx