| En
 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του ΡατσισμούΤο 1966, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθιέρωσε την 21η Μαρτίου, ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού, αφού στις 21 Μαρτίου του 1960, 70 νεαροί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, από πυροβολισμούς της Αστυνομίας, οι οποίοι διαδήλωναν ειρηνικά, κατά των νόμων του Απαρτχάιντ, στη Νότια Αφρική.

Ο ΟΗΕ καθιέρωσε τον εορτασμό της εν λόγω ημέρας, με στόχο να στηρίξει και να υπερασπιστεί τους ανθρώπους, που υπόκεινται σε ρατσισμό, καλώντας όλους, να ενώσουμε τις φωνές μας, για τα θύματα του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας.

Η εν λόγω ημέρα, αποτελεί υπενθύμιση για την υποχρέωση που έχουμε, για ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών πρόληψης και καταπολέμησης όλων των μορφών διακρίσεων, με γνώμονα τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία συνιστούν νομική δέσμευση και υποχρέωση ενός κράτους δικαίου γενικότερα και ειδικότερα της Αστυνομίας, θεσμικός ρόλος της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο, που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η ανάληψη πρόσθετων δράσεων, η επίδειξη έμπρακτου σεβασμού, η καλλιέργεια κουλτούρας μηδενικής ανοχής, σε περιστατικά διακρίσεων και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των μελών μας, σε ζητήματα ισότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Η Αστυνομία, αναγνωρίζοντας τον θεσμικό ρόλο, που διαδραματίζει στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα στην πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων, καταβάλλει συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες, για εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, με στόχο την πάταξη του εγκλήματος, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών.

Στα πλαίσια αυτά, η Αστυνομία προχώρησε στην ανάληψη των ακόλουθων δράσεων: -

Σύσταση και λειτουργία του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Καταπολέμησης Διακρίσεων, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει τα θέματα πολιτικής, του ευρύτερου τομέα καταπολέμησης των διακρίσεων και τηρεί στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τη διερεύνηση καταγγελιών / ποινικών υποθέσεων, που αφορούν ρατσιστικά αδικήματα.

- Καθορισμός δύο μελών σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση, με εμπειρία σε ανακριτικά καθήκοντα, ως αξιωματικούς συνδέσμους για θέματα διακρίσεων.

- Έκδοση εγκυκλίων / οδηγιών, για ρύθμιση θεμάτων, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και των διακρίσεων.

- Ετοιμασία και διανομή ερωτηματολογίου, ως χρήσιμο εργαλείο, για τον εντοπισμό περιστατικών ή αδικημάτων, που σχετίζονται με διακρίσεις ή άλλα συναφή εγκλήματα μίσους.

- Καταρτισμός και διανομή εγχειριδίων, που αφορούν στις διακρίσεις γενικά, καθώς και σε επιμέρους θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για την Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το έτος 2017. Σκοπός του Μνημονίου είναι η περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σε αυτόν τον ευρύ τομέα. - Συμμετοχή Αστυνομίας σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζονται με την διαχείριση θεμάτων εγκλημάτων μίσους.

Έχοντας πλήρη επίγνωση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των μελών της Αστυνομίας, η θεματική αυτή έχει ενσωματωθεί, σε πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, περιλαμβανομένου του προγράμματος εκπαίδευσης δοκίμων αστυνομικών.

Συνάμα, έχει θεσμοθετήσει εξειδικευμένο διήμερο Σεμινάριο, με τίτλο «Καταπολέμηση της Ξενοφοβίας, του Ρατσισμού και το Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», το οποίο υλοποιείται σε ετήσια βάση.

Επ΄ ευκαιρίας της παγκόσμιας ημέρας κατά του ρατσισμού, η Αστυνομία Κύπρου επισημαίνει ότι, θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει περαιτέρω τις δράσεις της, μεθοδευμένα, αποφασιστικά και συστηματικά προς την κατεύθυνση της πρόληψης και καταστολής των διακρίσεων και αποτελεσματικής διερεύνησης των σχετικών αδικημάτων, συμμετέχοντας ενεργά στις καθολικές προσπάθειες, που καταβάλλονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
No documents found