| En
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΗ αναγνώριση των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, αποτελεί, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον θεμέλιο λίθο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Ταυτόχρονα, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστά στις μέρες μας αδιάψευστο κριτήριο της δημοκρατικότητας ενός κράτους, αλλά και μέτρο της πολιτιστικής στάθμης μιας κοινωνίας.

Η Αστυνομία Κύπρου αποτελεί ένα από τους φορείς προάσπισης των ανθρωπίνων αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στη σύγχρονη αποστολή της θέτει ως κορυφαία προτεραιότητα να στέκεται αρωγός στο πλευρό κάθε ανθρώπου, κάθε πολίτη και κάτοικου της Κύπρου, να προστατεύει και να περιφρουρεί τη ζωή, τα δικαιώματά και την περιουσία του, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Οι κοινωνίες αλλάζουν και η ζωή γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη και απαιτητική επηρεάζοντας άμεσα την επιτέλεση του έργου κάθε αστυνομικού. Παράλληλα, με τις γνωστές προκλήσεις στα θέματα ασφάλειας, σε κάθε χώρα προστίθενται νέες απειλές, οι οποίες προσλαμβάνουν ποικίλες και αθέατες μορφές όπως η τρομοκρατία, το διασυνοριακό έγκλημα, το διαδικτυακό έγκλημα, η εμπορία προσώπων, η παράτυπη μετανάστευση, η διακίνηση ναρκωτικών.

Τα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το εξαιρετικά αβέβαιο περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι’ αυτό, ο αστυνομικός σήμερα, χρειάζεται να αποκτήσει επιπρόσθετα εφόδια, γνώσεις, εκπαίδευση και κατάρτιση για να εκτελέσει αποτελεσματικά και αποδοτικά το καθήκον του. Η συνεχής εκπαίδευση, η τεχνογνωσία από Αρχές Επιβολής του Νόμου του εξωτερικού με τις οποίες διατηρούμε εποικοδομητικές διεθνείς και ευρωπαϊκές συνεργασίες, η χρήση προηγμένης τεχνολογίας αποτελούν τα απαραίτητα εχέγγυα που προσφέρουμε στα μέλη μας για την εμπέδωση συνθηκών ασφάλειας στην κοινωνία μας.

Η ίδια η δομή και οργάνωση της Αστυνομίας έχει αλλάξει θέτοντας στο επίκεντρο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κοινωνία απαιτεί να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλουμε στην επίλυση των προβλημάτων που την απασχολούν και απειλούν τα δικαιώματά των πολιτών.

Είναι γι’ αυτό άλλωστε τον λόγο που οδηγηθήκαμε στη σύσταση και λειτουργία Γραφείων και Υπηρεσιών της Αστυνομίας, τα οποία επιτελούν ένα ιδιαιτέρως σημαντικό έργο σ’ ότι αφορά στον συντονισμό των δράσεων της Αστυνομίας Κύπρου σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εναρμόνιση των εν λόγω δράσεων μας με τις Διεθνείς Συμβάσεις, τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Οδηγίες.

Σε αυτές τις Υπηρεσίες περιλαμβάνονται, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Γραφείο Καταπολέμησης των Διακρίσεων, το Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων, και το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια, Κακοποίησης Ανηλίκων και Ελλειπόντων Προσώπων. Επί τούτου, θέλω ακόμη να υπογραμμίσω τις συνεχείς και στοχευμένες προσπάθειες που καταβάλλουμε για περαιτέρω αναβάθμιση των νευραλγικών αυτών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στην εκπαίδευση των μελών μας σε θέματα προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμησης των διακρίσεων, στο επίπεδο τόσο της βασικής εκπαίδευσης των νεοσύλλεκτων αστυνομικών, όσο και της διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων για τα εν υπηρεσία μέλη μας. Παράλληλα, βασικός πυλώνας των ενεργειών μας είναι η ανάπτυξη και διατήρηση συνεργειών και συνεργασιών με όλους τους κυβερνητικούς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Αστυνομία Κύπρου μέσα από την πολύχρονη ιστορία της έχει αποδείξει την αξία της και την προσφορά της στην κοινωνία. Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διαβεβαιώνουμε τον κάθε πολίτη ότι η Αστυνομία θα βρίσκεται δίπλα του, αλληλέγγυα σε κάθε νόμιμο και λογικό αίτημα που θέτει, στηριζόμενη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα παραμείνουμε πιστοί υπηρέτες της κοινωνίας και θα αγωνιζόμαστε με κύριο σκοπό τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Κύπρου.

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, όπου θα δεσπόζει ο πλήρης σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, για όλους τους συνανθρώπους μας, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις, χωρίς φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, χωρίς ρατσιστικές συμπεριφορές και ξενοφοβικά σύνδρομα.