| En
 

Δικαιώματα ΥποκειμένωνΔικαίωμα Πρόσβασης

Κάθε πολίτης (υποκείμενο των δεδομένων) μπορεί να λάβει γνώση των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν.

Το δικαίωμα πρόσβασης παρέχεται δωρεάν και διεκπεραιώνεται το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους ανάλογα με τις διοικητικές δαπάνες για την παροχή των πληροφοριών (Καν. ΕΕ 2016/679, άρθρο 15 και Ν 44(Ι)/2019, άρθρο 14 και 16).

Σημείωση: σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται από τον Νόμο, δύναται να περιοριστεί εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα πρόσβασης, κατόπιν διαβούλευσης με τον Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν 44(Ι)/2019, άρθρο 17).

Δικαίωμα Διόρθωσης/Διαγραφής/Περιορισμού Επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, κατόπιν αίτησης προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, να ζητήσει διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν ή περιορισμό στην επεξεργασία τους (Καν. ΕΕ 2016/679, άρθρα 16, 17, 18 και Ν. 44(Ι)/2019 άρθρο 18).

Σημείωση: Το αίτημα του υποκειμένου για διόρθωση/διαγραφή/περιορισμού επεξεργασίας δύναται να μην ικανοποιηθεί δυνάμει της σχετικής Νομοθεσίας.

Δικαίωμα καταγγελίας

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, παραβαίνει την Νομοθεσία (Καν. ΕΕ 2016/679, Άρθρο 77 (1) και Ν. 44(Ι)/2019, άρθρο 48 (1)).

Δικαίωμα Προσφυγής

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, εναντίον του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, εάν θεωρεί ότι τα δικαιώματά του που απορρέουν από διατάξεις της Νομοθεσίας παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, κατά παράβαση των εν λόγω διατάξεων (Ν. 44(Ι)/2019, άρθρο 50).

No documents found