| En
 

Κλάδος Χειρισμού Θεμάτων Ελλειπόντων ΠροσώπωνΑποστολή

(α) Την ευθύνη διερεύνησης των υποθέσεων Ελλειπόντων Προσώπων, έχουν τα Επαρχιακά Τ.Α.Ε., όπως καθορίζεται στην Αστυνομική Διάταξη 3/53.

(β) Η αποστολή του Κλάδου είναι ο έλεγχος των ενεργειών που γίνονται από τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις για τον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν ελλείποντα πρόσωπα.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

Ο Κλάδος έχει αρμοδιότητα για:

(α) Την παρακολούθηση των σχετικών καταχωρήσεων και μηνυμάτων, που αφορούν στις καταγγελίες / αναφορές για ελλείποντα πρόσωπα.

(β) Τη συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα/Σταθμούς της Αστυνομίας που διερευνούν τέτοιες υποθέσεις.

(γ) Τη συμμετοχή σε συσκέψεις που αποσκοπούν στην αλληλοενημέρωση και συνεργασία των εμπλεκομένων, για καλύτερο χειρισμό των περιστατικών.

(δ) Τον έλεγχο των φακέλων για την εφαρμογή των προνοιών της σχετικής Αστυνομικής Διάταξης 3/53 και των διαφόρων Πρωτοκόλλων που έχει συνάψει η Αστυνομία με διάφορους Φορείς και Οργανισμούς.

(ε) Τη στενή συνεργασία με τους ΜΚΟ Hope for Children CRC Policy Center (HFC) και Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), για σκοπούς αλληλοενημέρωσης, σε περιπτώσεις εξαφάνισης ανήλικων παιδιών (κάτω των

18 ετών). Η συνεργασία ορίζεται στα πλαίσια του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπογράφτηκε με το Υ.Δ.&Δ.Τ., για διασφάλιση της ευημερίας των παιδιών.

(στ) Τον έλεγχο και επικαιροποίηση του καταλόγου ελλειπόντων προσώπων που βρίσκεται αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα της Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης (Υ.Ε.Δ.ΣΧ.&Κ.Ε.).

(ζ) Την τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου ελλειπόντων προσώπων, ανά Επαρχία.

(η) Τη μελέτη των ποινικών φακέλων υποθέσεων ελλειπόντων προσώπων και ενημέρωση του Διευθυντή Τ.Κ.Ε..

(θ) Τη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων προς τον Διευθυντή Τ.Κ.Ε. για την ταξινόμηση των υποθέσεων στην κατηγορία «ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΑΝ».

(ι) Τη συνεργασία με την Α.Α.Κ. για τον καταρτισμό προγραμμάτων επιμόρφωσης των μελών της Αστυνομίας, σε θέματα διερεύνησης και χειρισμού αυτών των υποθέσεων και τη συμμετοχή σε διαλέξεις της Α.Α.Κ. που αφορούν στη διερεύνηση ελλειπόντων προσώπων.

(ια) Την αναβάθμιση της λογισμικής εφαρμογής που αφορά στις καταχωρήσεις για τα ελλείποντα πρόσωπα.

(ιβ) Τη σύναψη και επικαιροποίηση Πρωτοκόλλων / Μνημονίων Συνεργασίας με διάφορους οργανισμούς και φορείς για τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό χειρισμό των υποθέσεων.

(ιγ) Την τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου με τα σημεία επαφής κοινωνικών ομάδων αλλοδαπών, που ζουν και εργάζονται στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(ιδ) Να ενεργεί ως σύνδεσμος της Αστυνομίας με κοινότητες αλλοδαπών που ζουν και εργάζονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθορίζοντας τα σημεία επαφής τους.

(ιε) Την τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου με τα σημεία επαφής για ελλείποντα πρόσωπα των Αστυνομικών Διευθύνσεων, τα οποία είναι αρμόδια.

(i) Συνεργάζονται στενά με το Γραφείο Ελλειπόντων Προσώπων, για σκοπούς καλύτερου συντονισμού των ενεργειών και αλληλοενημέρωσης, σε περιπτώσεις καταγγελίας ή πληροφορίας για ελλείπον πρόσωπο.