| En
 

Ιστορική ΑναδρομήΤο 1957, συστάθηκε στην Κύπρο από την τότε αποικιακή διακυβέρνηση, η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία (Λ&ΝΑ), η οποία το αμέσως επόμενο έτος (1958), αφού εξοπλίστηκε με επτά σκάφη, ξεκίνησε τη λειτουργία της σαν αυτοτελής Αστυνομική Διεύθυνση με έδρα την Αμμόχωστο και με δύο μόνιμους Σταθμούς στη Λεμεσό και στη Λάρνακα, καθώς και με ένα Υποσταθμό στην Κερύνεια που λειτουργούσε κατά τους θερινούς μήνες. Το 1960, με την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητη Δημοκρατία, η Λ&ΝΑ σαν Κλάδος υπάχθηκε στις «κοινές υπηρεσίες Αστυνομίας και Χωροφυλακής». Το 1964, με την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας που επήλθε μετά την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από τεχνικής πλευράς η Λ&ΝΑ υπάχθηκε στο Τμήμα Β΄ του Αρχηγείου Αστυνομίας, ενώ για θέματα κατάρτισης του προσωπικού, ο Κλάδος διευθυνόταν από τον Αξιωματικό Λ&ΝΑ. Οι δε Σταθμοί Λ&ΝΑ, διοικητικά υπαγόντουσαν στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις. Η τουρκική εισβολή το 1974 επέφερε καταστροφικά πλήγματα στη Λ&ΝΑ. Το μηχανουργείο και οι άλλες εγκαταστάσεις της στο Λιμάνι Αμμοχώστου καταστράφηκαν, ενώ τα πέντε από τα επτά σκάφη της, έπεσαν στα χέρια των εισβολέων. Μετά την καταστροφή αυτή, ο Κλάδος συνέχισε την λειτουργία του με τα δύο εναπομείναντα σκάφη στους Σταθμούς της Λάρνακας και της Λεμεσού. Η έδρα του Κλάδου από την κατεχόμενη Αμμόχωστο μεταφέρθηκε στο Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού. Στα χρόνια που ακολούθησαν και μέσα από δύσκολες συνθήκες σχεδιάστηκε και άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο αναδιοργάνωσης της Λ&ΝΑ. Το 1975, με τη λειτουργία του Νέου Λιμανιού Λεμεσού, συστάθηκε εκεί ο πρώτος Λιμενικός Σταθμός. Ακολουθεί η λειτουργία Σταθμού στη Πάφο και η παραγγελία νέων σκαφών. Το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης ολοκληρώθηκε το 1980, με την ένταξη στο στόλο της Λ&ΝΑ, των δύο πρώτων μεγάλων και σύγχρονων για την εποχή τους σκαφών, τα οποία μπορούσαν να αναλάβουν τη διενέργεια περιπολιών και επιχειρήσεων, σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές. Η δράση που ανέλαβαν τα σκάφη αυτά, κυρίως στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών δια θαλάσσης, που την αναφερόμενη περίοδο βρισκόταν σε έξαρση, αλλά και οι αυξημένες υποχρεώσεις που προέκυψαν στους τομείς της παροχής βοήθειας και της προστασίας της ζωής και της περιουσίας στη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης ανάληψης και διεξαγωγής επιχειρήσεων στην έρευνα και διάσωση), οδήγησαν στο σχεδιασμό ανασύστασης της Λ&ΝΑ. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το 1988, ο Κλάδος αναβαθμίστηκε σε ξεχωριστή Μονάδα της Αστυνομίας, με έδρα της Διοίκησης της την Λεμεσό και εδαφική αρμοδιότητα σε όλη την Κύπρο. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η αγορά νέων σκαφών, η εισαγωγή και χρήση νέας τεχνολογίας, η δημιουργία νέων Σταθμών και η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης, άρχισαν προκαταρκτικές μελέτες για την προμήθεια παράκτιου συστήματος Ράδιο-επισήμανσης (παράκτια RADARs), για την επιτήρηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Εισερχόμενοι στη δεκαετία του 1990, το πρόγραμμα ανασύστασης της Λ&ΝΑ ολοκληρώθηκε και η Μονάδα άρχισε να λειτουργεί ανανεωμένη και εκσυγχρονισμένη. Τη δεκαετία αυτή, οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της Λ&ΝΑ επικεντρώθηκαν στην πάταξη της παράνομης ή/και παράτυπης διακίνησης μεταναστών. Προς αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Μονάδα Λ&ΝΑ, εξοπλίστηκε με νέα σκάφη και το ανθρώπινο δυναμικό ενισχύθηκε αριθμητικά και αναβαθμίστηκε ποιοτικά. Φτάνοντας στη δεκαετία του 2000, η Μονάδα Λ&ΝΑ κλήθηκε να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις, που πλέον αναλάμβανε η ΚΔ με την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά τα δεδομένα, εγκαταστάθηκε το Παράκτιο Σύστημα Ράδιο-επισήμανσης, ο στόλος της ενισχύθηκε με την αγορά δύο νέων μεγάλων σκαφών και έγιναν οι απαιτούμενες αλλαγές στη δομή της Μονάδας, για να φθάσει στα σημερινά επίπεδα λειτουργίας της. Το 2010, η έδρα της Διοίκησης Λ&ΝΑ μεταφέρθηκε στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού.

No documents found