Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας


Από την 1/12/2003 λειτουργεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.). Διοικητικά και επιχειρησιακά η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. υπάγεται στον Αρχηγό Αστυνομίας, μέσω του Βοηθού Αρχηγού (Δ), αρμόδιου για θέματα Ε.Ε., ο οποίος συντονίζει και ελέγχει τις ενέργειες και δραστηριότητες της Αστυνομίας, αναφορικά με την Ε.Ε. Η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. είναι διαρθρωμένη σε δύο Υποδιευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Υποδιεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας

    Τηλέφωνο: 22-607800, Τηλεομοιότυπο: 22-607894, Email: euipcd@police.gov.cy

- Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Υποδιεύθυνση της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
- Ιστοσελίδες Οργανισμών και Οργάνων της Ευρωπαικής Ένωσης που σχετίζονται με τη δράση της Αστυνομίας


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά