Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας    Από την 1/12/2003 λειτουργεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.). Διοικητικά και επιχειρησιακά η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. υπάγεται στον Αρχηγό Αστυνομίας, μέσω του Βοηθού Αρχηγού (Δ), αρμόδιου για θέματα Ε.Ε., ο οποίος συντονίζει και ελέγχει τις ενέργειες και δραστηριότητες της Αστυνομίας, αναφορικά με την Ε.Ε. Η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. είναι διαρθρωμένη σε δύο Υποδιευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Υποδιεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

    Στοιχεία Επικοινωνίας

    Τηλέφωνο: 22-607800, Τηλεομοιότυπο: 22-607894, Email: euipcd@police.gov.cy


- Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Υποδιεύθυνση της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
- Ιστοσελίδες Οργανισμών και Οργάνων της Ευρωπαικής Ένωσης που σχετίζονται με τη δράση της Αστυνομίας


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες