Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Χαιρετισμός Αρχηγού


  Χαιρετισμός Αρχηγού Αστυνομίας Ζαχαρία Χρυσοστόμου

  Aγαπητοί επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,
  Ως ένας εκ των θεμελιωδών συντελεστών ενός ευνομούμενου και δημοκρατικού κράτους, η αστυνομία καλείται σήμερα να διαχειριστεί πρωτόγνωρες προκλήσεις. Προκλήσεις, οι οποίες πηγάζουν μέσα από πολύπλοκα και εν πολλοίς αλληλένδετα φαινόμενα, όπως είναι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων μορφών εγκλήματος, η πολυπολιτισμικότητα της σημερινής κοινωνίας, καθώς επίσης οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης.
  Μέσα από μία ειλικρινή διάθεση αυτοκριτικής, εισήλθαμε από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Αρχηγού Αστυνομίας, στη διαδικασία εντοπισμού διαχρονικών προβλημάτων, λαθών, παραλείψεων και ανορθόδοξων πρακτικών. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε τολμηρές αποφάσεις και να λάβουμε καινοτόμα μέτρα, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και στις προσδοκίες των πολιτών και των μελών μας.
  Βασική προϋπόθεση υλοποίησης του οράματός μας για μια σύγχρονη και αποτελεσματική αστυνομία με επίκεντρο τον πολίτη, είναι η πλήρης υιοθέτηση των αρχών του εξορθολογισμού, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης. Εργαζόμαστε, λοιπόν, με αφοσίωση προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες και στρατηγικούς στόχους.
  Απαραίτητο συστατικό στοιχείο για πραγμάτωση του οράματος και των στόχων μας, είναι η συνδρομή όλων ανεξαιρέτως των μελών του αστυνομικού σώματος, ανεξαρτήτως βαθμού ή θέσης. Παράλληλα, το μεγάλο στοίχημα που επιβάλλεται να κερδίσουμε, ως αστυνομία, είναι η ενεργότερη εμπλοκή των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν το δικό τους καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση συνθηκών ευνομίας, ευταξίας και ασφάλειας.
  ΄Εχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι κάποιες παραδοσιακές μορφές αστυνόμευσης αδυνατούν πλέον να περιορίσουν το έγκλημα, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες, έχει τεθεί ως ένας από τους πρωταρχικούς στόχους μας η αλλαγή του μοντέλου αστυνόμευσης. Φιλοδοξούμε ουσιαστικά να υιοθετήσουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο αστυνόμευσης, το οποίο θα εδράζεται στην Κοινοτική Αστυνόμευση, ενώ θα περιλαμβάνει πτυχές της Αστυνόμευσης με επίκεντρο την Πληροφορία. Ταυτόχρονα, θα ενισχύεται από στοιχεία της λεγόμενης ‘έξυπνης αστυνόμευσης’, που στοχεύει στη μέγιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επιστήμης, επιτυγχάνοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με το λιγότερο δυνατό κόστος.

  Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
  Καθοδηγούμαστε από το όραμά μας που εδράζεται σε μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία αστυνόμευσης. Υλοποιούμε βήμα προς βήμα τους στόχους μας, αξιοποιώντας τις προκλήσεις που παρουσιάζονται, έχοντας την ετοιμότητα να εισαγάγουμε ριζοσπαστικές καινοτομίες και αλλαγές εκεί και όπου απαιτείται. Ακολουθούμε απαρέγκλιτα μία πορεία ανανέωσης και εκσυγχρονισμού, πάντοτε όμως με σύνεση και ρεαλισμό και πάνω απ’ όλα με σεβασμό προς τον πολίτη που έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, πιστεύω ακράδαντα ότι η Αστυνομία Κύπρου μπορεί να καταστεί ένας πιο σύγχρονος, αποδοτικός και αποτελεσματικός οργανισμός και να κερδίσει το σεβασμό των πολιτών, αλλά και των μελών της.
  Απευθύνομαι σε σας και σας στέλνω μήνυμα συστράτευσης και σύμπνοιας, αφού η ενδυνάμωση της ασφάλειας και η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της κοινωνικής γαλήνης θα πρέπει να είναι στόχος κοινός και καθολικός, προς όφελος του κάθε πολίτη, καθώς και ολόκληρης της κοινωνίας.
Ζαχαρίας Χρυσοστόμου
Αρχηγός Αστυνομίας

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά