Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας ΚύπρουShow details for [<span class="text"><b>2020</b></span>]2020
Hide details for [<span class="text"><b>2019</b></span>]2019
Show details for [<span class="text"><b>&nbsp;Φεβρουάριος</b></span>] Φεβρουάριος
Show details for [<span class="text"><b>&nbsp;Μάρτιος</b></span>] Μάρτιος
Show details for [<span class="text"><b>&nbsp;Απρίλιος</b></span>] Απρίλιος
Show details for [<span class="text"><b>&nbsp;Μάιος</b></span>] Μάιος
Show details for [<span class="text"><b>&nbsp;Ιούνιος</b></span>] Ιούνιος
Show details for [<span class="text"><b>&nbsp;Ιούλιος</b></span>] Ιούλιος
Show details for [<span class="text"><b>&nbsp;Σεπτέμβριος</b></span>] Σεπτέμβριος
Hide details for [<span class="text"><b>&nbsp;Οκτώβριος</b></span>] Οκτώβριος
- 12/10/2019 Χαιρετισμός του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Κύπρου Μιχαηλίδη στην εκδήλωση του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου
- 12/10/2019 Χαιρετισμός του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Κύπρου Μιχαηλίδη στην εκδήλωση του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου
- 10/10/2019 Χαιρετισμός Αρχηγού Αστυνομίας κ. Κύπρου Μιχαηλίδη στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας από 10 – 17 Οκτωβρίου 2019 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019, 11:00 π.μ.
- 10/10/2019 Χαιρετισμός Αρχηγού Αστυνομίας κ. Κύπρου Μιχαηλίδη στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας από 10 – 17 Οκτωβρίου 2019 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019, 11:00 π.μ.
- 08/10/2019 Τοποθέτηση Αρχηγού Αστυνομίας κ. Κύπρου Μιχαηλίδη στην πρώτη ημερίδα ηγεσίας της Αστυνομίας με τους Αστυνομικούς Διευθυντές/Διοικητές
- 08/10/2019 Τοποθέτηση Αρχηγού Αστυνομίας κ. Κύπρου Μιχαηλίδη στην πρώτη ημερίδα ηγεσίας της Αστυνομίας με τους Αστυνομικούς Διευθυντές/Διοικητές
Show details for [<span class="text"><b>&nbsp;Δεκέμβριος</b></span>] Δεκέμβριος
Show details for [<span class="text"><b>2018</b></span>]2018
Show details for [<span class="text"><b>2017</b></span>]2017
Show details for [<span class="text"><b>2016</b></span>]2016