Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας ΚύπρουShow details for [<span class="text"><b>2020</b></span>]2020
Show details for [<span class="text"><b>2019</b></span>]2019
Show details for [<span class="text"><b>2018</b></span>]2018
Show details for [<span class="text"><b>2017</b></span>]2017
Show details for [<span class="text"><b>2016</b></span>]2016
Show details for [<span class="text"><b>2015</b></span>]2015
Show details for [<span class="text"><b>2014</b></span>]2014
Show details for [<span class="text"><b>2013</b></span>]2013
Show details for [<span class="text"><b>2012</b></span>]2012
Show details for [<span class="text"><b>2011</b></span>]2011
Show details for [<span class="text"><b>2010</b></span>]2010
Show details for [<span class="text"><b>2009</b></span>]2009
Show details for [<span class="text"><b>2008</b></span>]2008
Show details for [<span class="text"><b>2007</b></span>]2007
Show details for [<span class="text"><b>2006</b></span>]2006
Show details for [<span class="text"><b>2005</b></span>]2005
Show details for [<span class="text"><b>2004</b></span>]2004