| En
 

   Σε περίπτωση προκήρυξης θέσεων στην Αστυνομία / Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www . ariadni . gov . cywww.ariadni.gov.cy .

   Για να μπορέσει ο υποψήφιος να υποβάλει την αίτησή του, απαιτείται πρώτα να δημιουργήσει προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσει σε Κυβερνητικό Οργανισμό (ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας του, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ ( Profile ID ) που θα του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


   Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στην αίτηση. Τέτοια είναι :  
   1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Δίπλωμα ή Πτυχίο Τριτοβάθμιας τουλάχιστο Σχολής Μεταλυκειακού Επιπέδου
   2. Διπλώματα / Πτυχία Ανώτερων / Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
   3. Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν πρόσθετα προσόντα (π.χ. κυβερνητικές εξετάσεις, G . C . E ., L . C . C . κτλ.)
   4. Πιστοποιητικό Γνώσης Ξένων Γλωσσών
   5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (Ε.Φ. 136) Πλήρες, που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Το έγγραφο αυτό εξασφαλίζεται από Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη) καθώς, και από τα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία.


   Οι αιτήσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται ορθά συμπληρωμένες, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη. Αιτήσεις οι οποίες είναι ελλιπείς ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.


   Για ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης, θα πρέπει ο αιτητής να καταβάλει το ποσό των €45 μέσω του συστήματος αποδοχής της JCC .


   Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τα προσόντα / κριτήρια για πρόσληψη, τους όρους υπηρεσίας, τις ημερομηνίες προκήρυξης και λήξης νέων θέσεων για διεξαγωγή εξετάσεων, καθώς και την εξεταστέα ύλη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Προσλήψεων στην Αστυνομική Ακαδημία στα τηλέφωνα 22808236 και 22808483. »- Κενές θέσεις στην Αστυνομία: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
- Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών


Αρχείο Προσλήψεων