| En
 

Βιβλιοθήκη Αστυνομικής ΑκαδημίαςΗ Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο του Κτιρίου Γ’ της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει τις ανάγκες μάθησης και πληροφόρησης πρωτίστως των σπουδαστών, εκπαιδευτών και γενικότερα των μελών της Αστυνομίας Κύπρου, μέσα από ένα αξιόπιστο περιβάλλον πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, να εξυπηρετεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της, χωρίς να επηρεάζει τις ανάγκες του Ιδρύματος της, το σύνολο του αναγνωστικού κοινού, έπειτα από την υποβολή σχετικού αιτήματος και την έκδοση ειδικής ταυτότητας εξωτερικού χρήστη. Παράλληλα, συνεργάζεται με τα άλλα ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις δημόσιες βιβλιοθήκες της Κύπρου με την ανταλλαγή πληροφοριακού υλικού.Υλικό Βιβλιοθήκης

Το υλικό της Βιβλιοθήκης της Α.Α.Κ., το οποίο εμπλουτίζεται σε τακτική βάση με ποιοτικές εκδόσεις έχοντας πάντοτε ως στόχο την ενίσχυση της προσφερόμενης εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία, αριθμεί πέραν των 12000 τίτλων.

Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης του υλικού που τους ενδιαφέρει, στον κατάλογο της βιβλιοθήκης που βρίσκεται στο διαδίκτυο (Online Public Access Catalog - ΟPΑC) στο σύνδεσμο http://opac.government.libraries.gov.cy. Αφού καταχωρήσουν τον αριθμό της κάρτας μέλους στο όνομα χρήστη (username), και τον κωδικό πρόσβασης (password) μπορούν να διαχειριστούν τον προσωπικό τους λογαριασμό στη Βιβλιοθήκη.

Επιπλέον, με τη σύναψη συνεργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης της Α.Α.Κ. και της Βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου (Α.Π.Κυ.), παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση σε πέραν των 89.000 Ηλεκτρονικών βιβλίων, και σε πέραν των 49.000 Ηλεκτρονικών περιοδικών (πρόσβαση μέσα από το χώρο της Βιβλιοθήκης).Δικαίωμα χρήσης και δανεισμού

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης και δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, αφυπηρετήσαντα και μη, αφού προμηθευτούν την κάρτα Βιβλιοθήκης, η οποία διατίθεται ατελώς, κατόπιν αίτησης. Η κάρτα δανεισμού είναι αυστηρά ατομική.

Εξωτερικοί χρήστες (μη μέλη της Βιβλιοθήκης) μπορούν να χρησιμοποιούν υλικό της Βιβλιοθήκης μόνο εντός του χώρου της. Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο όταν αιτηθούν προς τον Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και τύχουν έγκρισης. Τότε τους εκδίδεται η ειδική κάρτα Εξωτερικού Χρήστη με ισχύ μέχρι 3 μηνών.


Κατηγορίες Υλικού Βιβλιοθήκης
  • Πληροφοριακό υλικό: Περιλαμβάνει το υλικό που δεν δανείζεται, όπως Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Περιοδικά, Μελέτες, Σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις, αρχειακό υλικό, Χάρτες, και το Οπτικοακουστικό υλικό.
  • Συλλογή Δανεισμού Περιορισμένης Διάρκειας: Περιλαμβάνει υλικό υψηλής ζήτησης το οποίο μεταφέρεται από την κύρια συλλογή σε ειδικό χώρο για την καλύτερη πρόσβασή του.
  • Κύρια Συλλογή: Περιλαμβάνει υλικό που δανείζεται με τους συνηθισμένους όρους και χρόνο δανεισμού της Βιβλιοθήκης.
  • Διαδανεισμός: Περιλαμβάνει υλικό που μεταφέρεται από άλλη Κρατική βιβλιοθήκη της Δημοκρατίας, μέσα από τη διευθέτηση διαδανεισμού, και για το οποίο εφαρμόζονται οι κανονισμοί χρήσης της βιβλιοθήκης που επηρεάζεται. Η υπηρεσία διαδανεισμού περιέχει κόστος το οποίο καθορίζεται κατά περίπτωση από τη Βιβλιοθήκη που παρέχει το υλικό, και για το οποίο ο χρήστης ενημερώνεται εκ των προτέρων.Υποστήριξη Χρηστών

Για τις ανάγκες των χρηστών της βιβλιοθήκης υπάρχουν στο χώρο δύο κοινόχρηστοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και οκτώ θέσεις για ατομική μελέτη.

Επίσης υπάρχει φωτοτυπική μηχανή την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες εφαρμόζοντας τη συναφή νομοθεσία.


Υποχρεώσεις χρηστών

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης είτε μέλη είτε εξωτερικοί χρήστες, οφείλουν να σέβονται το χώρο αλλά και την περιουσία της Βιβλιοθήκης, αλλά και να συμμορφώνονται με τις όποιες υποδείξεις του προσωπικού.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να σέβονται τους υπόλοιπους χρήστες της Βιβλιοθήκης τηρώντας ησυχία και απενεργοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Τσάντες και άλλα αντικείμενα των χρηστών αποθηκεύονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βρίσκεται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Το κάπνισμα και η μεταφορά φαγητού ή ποτού μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης, απαγορεύεται αυστηρά.

Σε περίπτωση που παρατηρείται πρόβλημα κατά τη χρήση του εξοπλισμού, ή εντοπιστεί ζημιά σε υλικό της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τον/την υπεύθυνο/η της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν το υλικό που δανείζονται, πριν ή κατά την αναμενόμενη ημερομηνία επιστροφής του.

Ανανέωση δανεισμού γίνεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας, εκτός εάν το προς ανανέωση βιβλίο έχει ζητηθεί προηγουμένως από άλλο χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση ενός βιβλίου που είναι ήδη δανεισμένο, είτε τηλεφωνικώς, είτε ηλεκτρονικά μέσω του λογαριασμού τους. Με την επιστροφή του βιβλίου στη βιβλιοθήκη, ο/η αιτητής/τρια ειδοποιείται τηλεφωνικώς.

Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν το υλικό που έχουν δανειστεί, στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά το δανεισμό του.

Απαγορεύεται ο δανεισμός από τους χρήστες, υλικού της Βιβλιοθήκης σε τρίτα πρόσωπα.

Βιβλία που αφαιρούνται από τα ράφια για οποιοδήποτε λόγο, μετά τη χρήση τους θα πρέπει να τοποθετούνται στον ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο.

Για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού για την οποία έχει ευθύνη ο χρήστης, ο χρήστης υποχρεούται είτε να το αντικαταστήσει, είτε να καταβάλει το αντίτιμό του. Σε περίπτωση άρνησης του χρήστη να εκπληρώσει τις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις προς τη Βιβλιοθήκη, διαγράφεται είτε προσωρινά, είτε μόνιμα από το αρχείο μελών της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες ενημερώνουν τη Βιβλιοθήκη σε περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.Περαιτέρω Πληροφορίες

Οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν ηλεκτρονικά την Βιβλιοθήκη από την ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου http://www.police.gov.cyΩράριο Λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για τους χρήστες, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 08:30 μέχρι τις 14:00.


Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +357 22 808224
Τηλεομοιότυπο: +357 22 808671
E-mail: cypolacademic.library@gmail.com1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Αίτηση για Παραγγελία Έντυπου Υλικού
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Αίτηση Εγγραφής Μέλους Βιβλιοθήκης Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αστυνομική Διάταξη 4/17