| En
 

Κοινοτική ΑστυνόμευσηΟ Θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης είναι ένας πετυχημένος θεσμός πρόληψης εγκλήματος που εφαρμόζεται στην Κύπρο από το 2003.

Σήμερα, η Κοινοτική Αστυνόμευση αποτελείται από τους θεσμούς του:

1. Αστυνομικού της Γειτονιάς

2. Αστυνομικού Ποδηλάτη και

3. Παρατηρητή της Γειτονιάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Στο θεσμό του Αστυνομικού της Γειτονιάς υπηρετούν 75 Αστυνομικοί της Γειτονιάς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 26 Δήμους και 152 Κοινότητες.

Κατά την διάρκεια των καθηκόντων τους, οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς:

· έχουν πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών,

· είναι σημείο επαφής με τον πολίτη όπου εφαρμόζεται ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς, στον τομέα τους

· ενημερώνουν τους πολίτες για μέτρα πρόληψης της περιουσίας τους,

· απευθύνονται, μέσω της υπηρεσίας ή και προσωπικά, σε άλλες Υπηρεσίες ή φορείς για επίλυση προβλημάτων της «γειτονιάς».

· φροντίζουν για την ασφάλεια της γειτονιάς κυρίως μέσα από προληπτικές διαδικασίες.

· έρχονται σε προσωπική επαφή και γνωριμία με τους εκπροσώπους των οργανωμένων συνόλων (Συλλόγους, Σχολεία, Τοπικές Αρχές κ.λ.π.) του τομέα τους.

· επιλύουν από μόνοι τους μικρά, αλλά σημαντικά για τους κατοίκους προβλήματα, προτού εξελιχθούν σε πραγματικά αστυνομικά προβλήματα.

· προσπαθούν να είναι κοντά σε όλα τα γεγονότα και συμβάντα του τομέα τους, συμβάλλοντας με την παρουσία τους στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας.

· αναζητούν, επισκέπτονται και ενημερώνουν τα θύματα εγκληματικών πράξεων για την εξέλιξη των υποθέσεων τους.

· συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από τους φορείς της «γειτονιάς».

· διοργανώνουν σε συνεργασία με τους φορείς της γειτονιάς ενημερωτικές διαλέξεις για διάφορα θέματα (νεανική παραβατικότητα, ναρκωτικά κ.τ.λ.) ως και άλλες εκδηλώσεις για σύσφιξη των σχέσεων Αστυνομίας- κοινού.

· εφαρμόζουν το νόμο κατά την εκτέλεση της αποστολής τους και επεμβαίνουν άμεσα στις περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης, ειδοποιώντας στη συνέχεια την αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Ο θεσμός της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης άρχισε τη λειτουργία του από τον Ιούλιο 2017, στις τέσσερις παραλιακές πόλεις Αμμοχώστου, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου με είκοσι τέσσερα (24) μέλη. Λειτουργεί ολόχρονα στις Επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας. Στην Αγία Νάπα και στο Παραλίμνι λειτουργεί μόνο κατά τους θερινούς μήνες.

Αποστολή της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης είναι:

(1) Η δημιουργία αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την προσέγγιση των πολιτών, τη συνεχή επαφή, επικοινωνία και εξυπηρέτηση τους.

(2) Η καλλιέργεια του αισθήματος ασφάλειας των τουριστών και των κατοίκων, με την καθημερινή παρουσία των Αστυνομικών και το έντονο ενδιαφέρον τους για έλεγχο της εγκληματικότητας.

(3) Η προστασία των πολιτών από την εγκληματικότητα, μέσα από μια σειρά ενεργειών κυρίως προληπτικής μορφής κατά του σοβαρού εγκλήματος.

Δίδεται έμφαση στη συλλογή πληροφοριών με σκοπό, την πρόληψη του εγκλήματος σε τομείς όπως, η τρομοκρατία, η μετανάστευση παιδιών, η ριζοσπαστικοποίηση, η εκμετάλλευση και εμπορία προσώπων, η παιδική πορνογραφία και άλλα θέματα που χρήζουν αστυνόμευσης. Επιπρόσθετα ασχολείται ενεργά στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην κυπριακή κοινωνία.

Η Ποδηλατική Αστυνόμευση είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014 – 2020, του Τομέα Αστυνομικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Η αντιμετώπιση του εγκλήματος πρέπει να γίνεται κυρίως όχι με καταστολή, όταν δηλαδή έχει πλέον συμβεί το κακό, αλλά με πρόληψη.

Η πρόληψη του εγκλήματος είναι πρωταρχικής σημασίας για την Αστυνομία. Για το λόγο αυτό επενδύει πολλά στον τομέα της πρόληψης και εφαρμόζει διάφορες μεθόδους και προγράμματα που στοχεύουν στον όσο το δυνατό μεγαλύτερο περιορισμό της διάπραξης εγκλημάτων.

Σε αυτή της την προσπάθεια η Αστυνομία επιζητά τη συνεργασία του κοινού. Ο αγώνας κατά του εγκλήματος είναι έργο και υπόθεση όλων, οικογένειας, σχολείου, τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησίας, δικαιοσύνης και προπάντων των ίδιων των πολιτών.

Η όποια επιτυχία ή αποτυχία εξαρτάται από το βαθμό της αμοιβαίας συνεργασίας όλων, ενωμένων με την Αστυνομία στον αγώνα κατά του εγκλήματος.

Η Αστυνομία στα πλαίσια αναζήτησης αποδοτικότερων τρόπων αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και γνωρίζοντας ότι η συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες που καταβάλλονται προς την κατεύθυνση της πρόληψης και εξιχνίασης του εγκλήματος είναι καταλυτική, αποφάσισε την εισαγωγή και εφαρμογή του θεσμού του «Παρατηρητή της Γειτονιάς».

Το «Πρόγραμμα» αυτό εφαρμόστηκε και λειτουργεί σε 30 Δήμους και 308 Κοινότητες, με περίπου 113,000 εθελοντές παρατηρητές, με επιτυχία και έχουμε την πεποίθηση ότι ανάλογα αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει η εφαρμογή του και σε άλλες περιοχές, νοουμένου ότι αυτό θα αγκαλιαστεί από όλους τους πολίτες.