| En
 

Ταμείο Εσωτερικής ΑσφάλειαςΣύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. έχει συσταθεί το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα Κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται από την Ε.Ε. θα πρέπει να στηρίζει την αστυνομική συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση στις πληροφορίες, την πρόληψη του εγκλήματος, την καταστολή του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας, της διαφθοράς, της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και όπλων, της εκμετάλλευσης της παράνομης μετανάστευσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της διανομής εικόνων με κακοποιήσεις παιδιών και παιδικής πορνογραφίας, του κυβερνοεγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των προσώπων και των ζωτικής σημασίας υποδομών έναντι περιστατικών που συνδέονται με την ασφάλεια, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια και των κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές πολιτικές, τη νομοθεσία και την έμπρακτη συνεργασία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 513/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Απριλίου 2014

για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Απριλίου 2014

σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 515/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Απριλίου 2014

για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ.

Η Αστυνομία Κύπρου αποτελεί δικαιούχο για τα πιο πάνω ταμεία σύμφωνα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020.12021.ISF.SO6.NO5.1- Προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων.docxCY/2021/ISF/SO6.NO5.1.3 Προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων, βαλλιστικών πλαισίων, βαλλιστικών πλακών και βληματοδόχων
12021.ISF.SO5.NO1.1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ.docxCY/2021/ISF/SO5.NO1.1/3 - Βελτίωση της ικανότητας για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας
1ISF.SO5.NO3.1.2.docxCY/2019/ISF/SO5.NO3.1/2 Εκπαιδεύσεις για ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Αστυνομίας για πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος
12018.ISF.SO2.NO2.1- Εγκατάσταση και Λειτουργία του συστήματος Advanced Passenger Information (API).docxCY/2018/ISF/SO2.NO2.1 Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Advanced Passenger Information (API)
1 2019.ISF.SO2.NO.1.1.4- Αγορά 3 σκαφών κατηγορίας Β´ για τις ανάγκες της Λ&ΝΑ.docxCY/2019/ISF/SO2.NO.1.1.4 Αγορά 3 σκαφών κατηγορίας Β΄ για τις ανάγκες της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας
1ISF.SO5.NO2.3 PNR νέο ελληνικά.docCY2018/ISF/SO5.NO2.3 - “Εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2016/681 για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος PNR”
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2020/ISF/SO2.NO6.6.1 - «Αγορά νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού και αγορά αδειών χρήσης για το SIS Recast »
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2019/AMIF/SO3/SO3.NO1.1.2/2 - Συγχρηματοδότηση μέρους των Λειτουργικών Εξόδων του ΧΩ.Κ.Α.Μ - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε
1no6.1.pdfCY/2019/ISF/SO2.NO6.1 - «Αγορά εξοπλισμού και αναβάθμιση συστημάτων για ανάπτυξη του συστήματος SIS-II»
14.1.2.pdfCY/2019/ISF/SO2.NO4.1/2 - Εκπαιδεύσεις Αστυνομίας για το κεκτημένο της Ε. Ε. (Union Acquis)
1ISF.SO6.NO3.1.1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ.docCY2018-ISFS06.N03.1.1-2 - Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας και πρόληψης και καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCY/2019/ISF/SO5.NO2.4 - Δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων ως Μοναδικού Σημείου Επαφής (Single Point of Contact - SPOC) για ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη.


Έργα που υλοποιούνται από την Αστυνομία Κύπρου, κάτω από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας- ISF