| En
 

Ταμείο Εσωτερικής ΑσφάλειαςΣύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. έχει συσταθεί το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα Κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται από την Ε.Ε. θα πρέπει να στηρίζει την αστυνομική συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση στις πληροφορίες, την πρόληψη του εγκλήματος, την καταστολή του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας, της διαφθοράς, της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και όπλων, της εκμετάλλευσης της παράνομης μετανάστευσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της διανομής εικόνων με κακοποιήσεις παιδιών και παιδικής πορνογραφίας, του κυβερνοεγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των προσώπων και των ζωτικής σημασίας υποδομών έναντι περιστατικών που συνδέονται με την ασφάλεια, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια και των κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές πολιτικές, τη νομοθεσία και την έμπρακτη συνεργασία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 513/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Απριλίου 2014

για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Απριλίου 2014

σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 515/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Απριλίου 2014

για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ.

Η Αστυνομία Κύπρου αποτελεί δικαιούχο για τα πιο πάνω ταμεία σύμφωνα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020.1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2019/ISF/SO2.NO4.1/2 - Εκπαιδεύσεις Αστυνομίας για το κεκτημένο της Ε.Ε. (UNION ACQUIS)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2022/ISF/SO6.NO5.1.4 - Προμήθεια και Διαμόρφωση Οχημάτων Μεταφοράς Αντιοχλαγωγικών Ομάδων και 3 Οχημάτων Εκτός Γραμμής
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2021/ISF/SO2.NO6.2.2 «Τροποποίηση / Επέκταση του Κεντρικού Συστήματος της Αστυνομίας Κύπρου για τη σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Ελέγχου Εισόδου και Εξόδου (Εntry-Exit System), το Εθνικό Σύστημα ETIAS (National European Travel Information and Authorization System), τα συστήματα αυτοεξυπηρέτησης, τα e-gates και τα συστήματα αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου»
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠρομήθεια (Ανανέωση) προϊόντων ORACLE (αδειών χρήσης) για το Εθνικό Σύστημα SIS/ SIRENE CY/2021/ISF/SO3.NO2.4.
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2021/ISF/SO6.NO5.1.3 Προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων, βαλλιστικών πλαισίων, βαλλιστικών πλακών και βληματοδόχων
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2021/ISF/SO5.NO1.1/3 - Βελτίωση της ικανότητας για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2019/ISF/SO5.NO3.1/2 Εκπαιδεύσεις για ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Αστυνομίας για πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2018/ISF/SO2.NO2.1 Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Advanced Passenger Information (API)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2019/ISF/SO2.NO.1.1.4 Αγορά 3 σκαφών κατηγορίας Β΄ για τις ανάγκες της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY2018/ISF/SO5.NO2.3 - “Εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2016/681 για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος PNR”
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2020/ISF/SO2.NO6.6.1 - «Αγορά νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού και αγορά αδειών χρήσης για το SIS Recast »
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY/2019/AMIF/SO3/SO3.NO1.1.2/2 - Συγχρηματοδότηση μέρους των Λειτουργικών Εξόδων του ΧΩ.Κ.Α.Μ - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCY/2019/ISF/SO2.NO6.1 - «Αγορά εξοπλισμού και αναβάθμιση συστημάτων για ανάπτυξη του συστήματος SIS-II»
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCY2018-ISFS06.N03.1.1-2 - Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας και πρόληψης και καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCY/2019/ISF/SO5.NO2.4 - Δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων ως Μοναδικού Σημείου Επαφής (Single Point of Contact - SPOC) για ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη.


Έργα που υλοποιούνται από την Αστυνομία Κύπρου, κάτω από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας- ISF