| En
 

Διεθνής Σύνδεσμος Αστυνομίας - International Police Association (IPA) - Κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του Δ.Σ.Α.ΚΆρθρο 1.    Στοιχειώδεις Αρχές

Οι παρόντες κανονισμοί εκδίδονται με βάση το άρθρο 20 του Διεθνούς Καταστατικού.

 

Άρθρο 2.    Σκοποί

Οι κανονισμοί θα ρυθμίζουν την λειτουργία του / των:

- Εθνικού Συμβουλίου

- Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου

- Διοικητικών Συμβουλίων Τοπικών Τμημάτων


Άρθρο 3.    
Εκπρόσωποι Τοπικών Τμημάτων

1. Τα Τοπικά Τμήματα θα εκπροσωπούνται στο Εθνικό Συμβούλιο με τρεις αντιπροσώπους.

- Πρόεδρο

- Γραμματέα

- Ταμία

2. Όλοι έχουν δικαίωμα ψήφου.

3. Σε περίπτωση που κάποιος κωλύεται μπορεί να αντικαταστηθεί από άλλο μέλος του Δ.Σ. του Τοπικού Τμήματος.

 

Άρθρο 4.    Παρατηρητές

1. Μέλη μπορούν να παραστούν ως παρατηρητές στο Εθνικό Συμβούλιο ή στις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. χωρίς όμως δικαίωμα λόγου εκτός εάν τούτο τους παραχωρηθεί από τον Πρόεδρο.

2. Οι παρατηρητές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.


Άρθρο 5.   
Ταυτότητες ΙΡΑ

1. Κανονικό μέλος θεωρείται εκείνο που έχει τακτοποιημένες τις ετήσιες συνδρομές του και φέρει το σχετικό ένσημο στην ταυτότητα του ΙΡΑ.

2. Οι ταυτότητες εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα σε συνεννόηση με τον ταμία.

3. Οι ταυτότητες υπογράφονται από τον Πρόεδρο και είναι περιουσία του Εθνικού Τμήματος.

4. Μέλη που αποσύρονται ή διαγράφονται θα πρέπει να επιστρέφουν την ταυτότητα.

5. Ταυτότητα που για δύο συνεχή χρόνια δεν φέρει το ένσημο της ετήσιας συνδρομής θεωρείται άκυρη.

6. Σε περίπτωση απώλειας εκδίδεται νέα, το δε μέλος καταβάλει ΛΚ2.00.

 

Άρθρο 6.     Σύγκληση συνεδριάσεων Εθνικού Συμβουλίου και Κ.Δ.Σ.

1. Το Εθνικό Συμβούλιο συνεδριάζει κανονικά μια φορά το χρόνο κατά το μήνα Δεκέμβριο. Την ημερομηνία ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Ο Πρόεδρος 45 ημέρες πριν από την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου ετοιμάζει Ημερήσια Διάταξη την οποία αποστέλλει στα μέλη.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάσει εκτάκτως εάν ζητηθεί τουλάχιστο από το ήμισι των μελών.

4. Το Κ.Δ.Σ. συνεδριάζει κατά διαστήματα με απόφαση του Προέδρου.

5. Των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου και του Κ.Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και στην απουσία του ένας από τους Αντιπροέδρους.

 

Άρθρο 7.     Ημερήσια Διάταξη

Οι συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου θα γίνονται σύμφωνα με ημερήσια Διάταξη που θα αποστέλλεται στα μέλη έγκαιρα.

 

Άρθρο 8.     Εκλογές για ανάδειξη μελών Κ.Δ.Σ.

1. Εκλογές για ανάδειξη μελών Κ.Δ.Σ. θα διενεργούνται κάθε τρία χρόνια.

2. Η εκλογή θα γίνεται μετά το τέλος του συνεδρίου του Εθνικού Συμβουλίου.

3. Τις εκλογές θα εποπτεύει τριμελής επιτροπή που θα ορίζει το Εθνικό Συμβούλιο.

4. Υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στο Κ.Δ.Σ., τουλάχιστον ένα μήνα πριν από το συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου.

5. Τα ονόματα των υποψηφίων θα αναρτώνται σε πίνακα στην αίθουσα του συνεδρίου.

6. Κάθε υποψήφιος θα υποδεικνύεται από ένα και υποστηρίζεται από άλλο από τα παρόντα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.

7. Οι εκλογές θα αφορούν τις πιο κάτω 12 θέσεις:

- Πρόεδρο

- 3 Αντιπροέδρους

- Γενικό γραμματέα

- Βοηθό Γενικό Γραμματέα

- Ταμία

- Βοηθό Ταμία

- Μέλος

- Εκδότη

- 2 εσωτερικούς ελεγκτές

8. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δίδουν την συγκατάθεση τους για εκλογή. Υποψήφιοι που είναι απόντες θα πρέπει να καταθέτουν γραπτή δήλωση.

9. Οι εκλογές θα γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

10. Σε περίπτωση που κενούται μία θέση την καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών.

 

Άρθρο 9.     Συνεδριάσεις

1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων.

2. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

 

Άρθρο 10.     Γραφείο ΙΡΑ

1. Θα λειτουργεί γραφείο και θα τηρούνται αρχεία για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.

2. Την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου θα φέρει το Κ.Δ.Σ.

 

Άρθρο 11.     Έσοδα και Έξοδα Συνδέσμου

1. Ο Ταμίας θα καταθέτει στο Εθνικό Συμβούλιο Ταμειακή κατάσταση που θα φαίνονται τα έσοδα και έξοδα του Συνδέσμου.

2. Τα έξοδα θα γίνονται με έγκριση του Κ.Δ.Σ.

3. Ο έλεγχος των λογαριασμών θα γίνεται από τους εσωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι θα υποβάλλουν στο Εθνικό Συμβούλιο γραπτή έκθεση.Άρθρο 12.    
Υπεπιτροπές

1. Τα πιο κάτω θέματα θα τα χειρίζονται τρεις υπεπιτροπές που θα ορίζει το Κ.Δ.Σ. Κάθε υπεπιτροπής θα προεδρεύει ένας από τους αντιπροέδρους.

- Κοινωνικά θέματα

- Επαγγελματικά και Διοικητικά θέματα

- Πολιτιστικά θέματα

2. Η όλη εργασία των υπεπιτροπών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς καταστατικού και των αποφάσεων του Εθνικού και Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες θα πρέπει να ευρίσκονται μέσα στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών που εγκρίνονται στα Παγκόσμια και Ετήσια συνέδρια ΙΡΑ.

3. Κάθε υπεπιτροπή θα αποτελείται από 4 άτομα που θα ορίζει το Κ.Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Προέδρου κάθε υπεπιτροπής.

4.Οι υπεπιτροπές θα συνεδριάζουν τουλάχιστο μια φορά το χρόνο σε τόπο και χρόνο που θα ορίζει ο Πρόεδρος της υπεπιτροπής.

5. Ο Πρόεδρος κάθε υπεπιτροπής θα υποβάλλει έκθεση στο Εθνικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 13.     Γενικά

1. Οι παρόντες κανονισμοί θα έχουν εφαρμογή και για τα Τοπικά Τμήματα.

2. Οι παρόντες κανονισμοί εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου στο ετήσιο συνέδριο που έλαβε χώρα στη Λεμεσό την 12.12.98.