| En
 

Ιστορική ΑναδρομήΤο 1956 ειδική επιτροπή, που συστάθηκε από την τότε αποικιακή διακυβέρνηση, για την αναδιοργάνωση της Κυπριακής Αστυνομίας, περιέλαβε στην έκθεση της και εισήγηση για την ίδρυση Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στην Κύπρο. Η νέα Υπηρεσία συστάθηκε τον επόμενο χρόνο και αφού εξοπλίστηκε με επτά σκάφη, το 1958 άρχισε την λειτουργία της σαν αυτοτελής Αστυνομική Διεύθυνση με έδρα την Αμμόχωστο, δύο μόνιμους Σταθμούς στην Λεμεσό και την Λάρνακα και ένα υποσταθμό στην Κερύνεια που λειτουργούσε κατά τους θερινούς μήνες.

Το 1960, με την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητη Δημοκρατία, η Λ&Ν.Α σαν κλάδος υπάχθηκε στις «κοινές υπηρεσίες Αστυνομίας και Χωροφυλακής».

Το 1964, με την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, που επήλθε μετά την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, η Λ&Ν.Α υπάχθηκε στο Τμήμα Β΄του Αρχηγείου Αστυνομίας, από τεχνικής πλευράς και για θέματα κατάρτισης του προσωπικού ο κλάδος διευθυνόταν από τον Αξιωματικό Λ&Ν.Α, οι δε Σταθμοί διοικητικά υπαγόντουσαν στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Η τουρκική εισβολή, το 1974, επέφερε καταστροφικά πλήγματα στη Λ&Ν.Α, το μηχανουργείο και οι άλλες εγκαταστάσεις της στο λιμάνι Αμμοχώστου καταστράφηκαν και τα πέντε από τα επτά σκάφη της έπεσαν στα χέρια των εισβολέων. Μετά την καταστροφή αυτή ο κλάδος συνέχισε την λειτουργία του με τα δύο εναπομείναντα σκάφη στους Σταθμούς της Λάρνακας και της Λεμεσού. Η έδρα του κλάδου από την κατεχόμενη Αμμόχωστο μεταφέρθηκε στο παλαιό λιμάνι Λεμεσού.

Στα χρόνια που ακολούθησαν και μέσα από δύσκολες συνθήκες σχεδιάστηκε και άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο αναδιοργάνωσης της Λ&Ν.Α. Το 1975 με την λειτουργία του νέου λιμανιού Λεμεσού, δημιουργείται εκεί ο πρώτος Λιμενικός Σταθμός. Ακολουθεί η λειτουργία Σταθμού στη Πάφο και η παραγγελία νέων σκαφών. Το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης ολοκληρώθηκε το 1980, με την ένταξη στον στόλο της Λ&Ν.Α των δύο πρώτων μεγάλων και σύγχρονων για την εποχή τους σκαφών, τα οποία μπορούσαν να αναλάβουν δράση μακριά από τις ακτές.

Η δράση που ανέλαβαν τα σκάφη αυτά, κυρίως στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών δια των χωρικών υδάτων της Κύπρου, που την αναφερόμενη περίοδο βρισκόταν σε έξαρση, αλλά και οι αυξημένες υποχρεώσεις που προέκυψαν στους τομείς της παροχής βοήθειας και της προστασίας της ζωής και της περιουσίας στη θάλασσα, καθώς και στην έρευνα και διάσωση, οδήγησαν στο σχεδιασμό ανασύστασης της Λ&Ν.Α. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το 1988 ο κλάδος αναβαθμίστηκε σε ξεχωριστή Μονάδα της Αστυνομίας με έδρα της Διοίκησης της την Λεμεσό και εδαφική αρμοδιότητα σε όλη την Κύπρο. Παράλληλα προγραμματίστηκε η αγορά νέων σκαφών, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας, η δημιουργία νέων Σταθμών και η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης άρχισαν προκαταρκτικές μελέτες για την εγκατάσταση παράκτιου συστήματος RADARs, για την επιτήρηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Εισερχόμενοι στη δεκαετία του 1990 το πρόγραμμα ανασύστασης της Λ&Ν.Α ολοκληρώθηκε και η Μονάδα άρχισε να λειτουργεί ανανεωμένη και εκσυγχρονισμένη. Την δεκαετία αυτή οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της Λ&Ν.Α επικεντρώθηκαν στην πάταξη της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Προς αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Μονάδα εξοπλίστηκε με νέα σκάφη και το ανθρώπινο δυναμικό ενισχύθηκε αριθμητικά και αναβαθμίστηκε ποιοτικά.

Φτάνοντας στην δεκαετία του 2000, η Μονάδα Λ&Ν.Α καλείται να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις που θα είχε με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά τα δεδομένα εγκαταστάθηκε το Παράκτιο Σύστημα Ραδιοεπισήμανσης, ο στόλος της ενισχύθηκε με την αγορά δύο νέων μεγάλων σκαφών και έγιναν οι απαιτούμενες αλλαγές στην δομή της Μονάδας, για να φθάσει στα σημερινά επίπεδα λειτουργίας της.
No documents found