| En
 

Ευρωπαικός Σύνδεσμος Φίλων Αστυνομίας - Κυπριακό Τμήμα1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

O «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΚΥΠΡIAKO TMHMA»ιδρύθηκε το 2012 από ιδιώτες φίλους της αστυνομίας , με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και μετάδοση του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου της Αστυνομίας τόσο σε Κυπριακό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Η βάση του Συνδέσμου βρίσκεται στη Λεμεσό. O «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΚΥΠΡIAKO TMHMA» ήδη διατηρεί συνεργασία με τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην Ελλάδα έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει στην κυπριακή Αστυνομία αλλά και το Κυπριακό κοινό την απαραίτητη εμπειρία, καθοδήγηση, εκπαίδευση και ενημέρωση που απαιτείται για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων αλλά και των αναμενόμενων δυσκολιών.

2 Διοικητικό Συμβούλιο:

Ο Σύνδεσμος διοικείται από δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους δύο ισότιμους Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Έφορο, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, τον Αναπληρωτή Ταμία και τρεις (3) συμβούλους που εκλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του καταστατικού .

<<Το όραμα μας είναι η σύσφιξη των σχέσεων Αστυνομίας και πολίτη μέσω κοινών εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων, για μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη αστυνομία, με αποτέλεσμα την πιο ασφαλή και καλύτερη κοινωνία.>>

4. Σκοπoί μας είναι:

1. Η ανάπτυξη και μετάδοση του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου της Αστυνομίας - σε Κυπριακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο – και του προορισμού αυτής, που συνίσταται στην προστασία σύμφωνα με τους Νόμους από κάθε παράνομη ενέργεια, όχι μόνο των πολιτών που σέβονται τους νόμους αλλά και αυτών ακόμη που υποκύπτουν σε παραβάσεις.

2. Η τόνωση του ηθικού όλων των βαθμίδων της Αστυνομίας και η δια πρόσφορων μέσων αναγνώριση της πρέπουσας διακεκριμένης μέσα στην κοινωνία θέσης αυτών.

3. Η ηθική και υλική ενίσχυση των θυμάτων του καθήκοντος όλων των βαθμίδων της Αστυνομίας καθώς και των συγγενών αυτών.

4. Η παρουσίαση του έργου της Αστυνομίας σε μια δημοκρατική κοινωνία και η στήριξη ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση.

5. Η παρουσίαση κοινωνικών θεμάτων μέσα από Ημερίδες, Συνέδρια, έντυπα και η αναζήτηση προτάσεων και λύσεων στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

6. Η στήριξη των θεσμών για τον αστυνομικό και τον πολίτη, βάσει των αρχών που καθορίζονται από την Διεθνή Διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από τον Ο.Η.Ε. το 1948.

7. Η στήριξη της οικογένειας του αστυνομικού –Κυπρίου και Ευρωπαίου - όλων των βαθμίδων χωρίς διακρίσεις με την παράλληλη ίδρυση «Μητρώου Αστυνομικών Οικογενειών» και την έκδοση της ανάλογης ταυτότητας.

8. Η προστασία του πολίτη από ενέργειες που απειλούν την ζωή και την περιουσία του.

9. Η επιδίωξη ίδρυσης «Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Φίλων Αστυνομίας» σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα με προτεραιότητα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Η διοργάνωση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων Αστυνομίας και πολιτών με επιδίωξη την προσέγγιση των προβλημάτων των δύο πλευρών.

11. Η συνεργασία με όλες τις Αστυνομικές Οργανώσεις και ιδίως την «Διεθνή Ένωση Αστυνομικών» η οποία έχει παράλληλους στόχους και δράση με τον «Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φίλων Αστυνομίας».

12. Η εκδοτική δραστηριότητα σε κατεύθυνση ενημέρωσης πολίτη και αστυνομικού για τις αλλαγές, τους νόμους και τις προοπτικές πάνω σε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα.

13. Η διοργάνωση σεμιναρίων αυτοάμυνας, σκοποβολής, ιατρικών θεμάτων, πρώτων βοηθειών, ναυαγοσωστικής και άλλων δραστηριοτήτων χρήσιμων για πολίτες και αστυνομικούς.

14. Η παροχή συμβολικής, ηθικής και/ή υλικής αμοιβής και/ή διάκρισης και/ή δημοσιοποίησης ανδραγαθίας και/ή επαίνου σε όσους πρέπει, (το οποίο να είναι δυνατόν μετά την συμβουλευτική εισήγηση του Αρχηγού Αστυνομίας ή αρμοδίου Αστυνομικού Διευθυντή) αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, αστυνομικούς οιουδήποτε φύλου που διακρίθηκαν στην αποστολή τους σε υποθέσεις προστασίας ζωής ή περιουσίας στην τήρηση της τάξης, στην πρόληψη και/ή εξιχνίαση εγκλημάτων και/ή σε ιδιάζουσες περιπτώσεις κατά την εκτέλεση του καθήκοντος των, καθώς επίσης η κατηγορία, η επίκριση και η επίπληξη των επίορκων και κακών μελών της Αστυνομίας για την παραμέληση και εξευτελισμό του καθήκοντος των.

5 Η επίτευξη των σκοπών αυτών επιδιώκεται με:

1. Διαλέξεις, Ημερίδες, Συνέδρια, Σεμινάρια από τα μέλη του Συνδέσμου ή από επιστήμονες ή από αστυνομικούς εξειδικευμένους.

2. Γιορτές, συναυλίες, μέσω των Μ.Μ.Ε. (Εφημερίδες, Περιοδικά, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Internet) και με κάθε άλλο τρόπο, τον οποίο θα θεωρεί πρόσφορο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, ώστε να καταστεί συνείδηση σε όλους ότι η Αστυνομία είναι προστάτης και βοηθός όλων των πολιτών, ανεξαρτήτου θέσης, θρησκείας, κόμματος, κ.λ.π.

3. Την ίδρυση κατασκηνώσεων, εντευκτηρίου, ανοικτής «Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αυτοάμυνας, Ναυαγοσωστικής, Πρώτων Βοηθειών, σκοποβολής, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων» (όπου μέσα από συνεχόμενα σεμινάρια και αναγνωρισμένους εκπαιδευτές από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και άλλους φορείς τα μέλη, οι πολίτες μη μέλη και οι αστυνομικοί θα αποκτούν ικανοποιητικές γνώσεις και τεχνικές αυτοάμυνας).

4. Την έκδοση κάθε είδους εντύπου.

5. Την εξασφάλιση ανταλλαγών επισκέψεων μεταξύ αστυνομικών οικογενειών και πολιτών – μελών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπου υπάρχουν και δρουν «Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι Φίλων Αστυνομίας».