Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Γραφείο Καταπολέμησης Eμπορίας Προσώπων

Το Γραφείο Καταπολέμησης και Εμπορίας Προσώπων ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας από τον Απρίλιο του 2004. Τον Μάρτιο του 2015 το Γραφείο ενισχύθηκε και αποτελείται από 11 ειδικά εκπαιδευμένα μέλη της Αστυνομίας. Η αποστολή του Γραφείου ΚΕΠ είναι η καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και το Γραφείο έχει αρμοδιότητα και πεδίο δράσης σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Οι αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες του Γραφείου περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την πρόληψη, καταπολέμηση και προστασία των θυμάτων της εμπορίας, σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο 60(Ι)/2014, όπως αυτός εκάστοτε αναθεωρείται, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Αστυνομίας. Βασική δραστηριότητα είναι η αναγνώριση θυμάτων εμπορίας και η προστασία τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα :22- 808063, 22-808573,22-808552Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες