Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Γραφείο Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος

Συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2003.  

Επικεντρώνεται κυρίως στη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών σε σχέση με Εγκληματικές Ομάδες και το Οργανωμένο Έγκλημα.

Τονίζεται ότι, μέλη του Γραφείου εκπροσωπούν την Κύπρο στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε, Γενικών Θεμάτων και Αξιολογήσεων (εκτός θεμάτων Σιένγκεν) «GENVAL» - Συμβούλιο της ΕΕ – Βρυξέλλες και στην Ομάδα Εργασίας της EUROPOL, Χάγη, Ολλανδία,  για την Αξιολόγηση Απειλής,  σε σχέση με το Σοβαρό Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα  ( Serious Organized Crime Threat Assessment - SOCTA).

 

  • Παράλληλα, το εν λόγω Γραφείο, Προεδρεύει και συντονίζει τις εργασίες της Ομάδας Επαφής Σοβαρών Αδικημάτων, σε παγκύπρια βάση.
  • Συντονισμός EMPACTs  (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats) ( Αστυνομία / Τελωνείο / ΦΠΑ ) στα ακόλουθα θέματα: Trafficking in Human Beings (THB), Organized Property Crime (OPC), Illegal Immigration, Synthetic Drugs, Cocaine, Cyber Crime, Excise MTIC fraud, Firearms, Counterfeit Goods,


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες