Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Συνήθεις Ερωτήσεις

100. Προσλήψεις στην Αστυνομία
110. Έκδοση πιστοποιητικών
120. Γενικές Ερωτήσεις σχετικά με την οδήγηση
140. Μπορώ να πληρώσω εξώδικο πρόστιμο σε Σταθμό?
150. Πότε απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του αυτοκινήτου?
160. Όριο αλκοόλης κατά την οδήγηση
160. Ποια πιστοποιητικά είναι απαραίτητα σε κάθε ιδιωτικό όχημα?
170. Κάθε πόσα χρόνια ανανεώνεται το ΜΟΤ?100. Προσλήψεις στην Αστυνομία

Προς το παρόν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές θέσεις. Μόλις προκηρυχθεί οποιαδήποτε κενή θέση, άμεσα θα δημοσιεύετε στον εγχώριο τύπο, καθώς επίσης και σε όλα τα ενημερωτικά μέσα της Αστυνομίας.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 110. Έκδοση πιστοποιητικών

Εκδίδονται σε πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και σε αλλοδαπούς που διαµένουν στην Κύπρο νόµιµα για έξι τουλάχιστον µήνες. Σε περίπτωση αλλοδαπού αιτητή, τότε αυτός πρέπει να προσκοµίσει την άδεια παραµονής και το διαβατήριο του. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως είτε από πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτηµένο από τον ενδιαφερόµενο. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ιαδικασία για έκδοση: · Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Αρχείο Προηγούµενων Καταδίκων, του Τµήµατος Γ΄ (Αρχηγείο Αστυνοµίας), ως επίσης και στα λογιστήρια των Επαρχιακών ∆ιευθύνσεων. · Για αλλοδαπούς αιτητές και για Κύπριους πολίτες που επιβαρύνονται µε προηγούµενες καταδίκες, τα πιστοποιητικά εκδίδονται µόνο από το Αρχείο Προηγούµενων Καταδίκων, του Τµήµατος Γ΄. · Συµπληρώνεται το σχετικό έντυπο. · Καταβάλλεται το ποσό των €20 έναντι απόδειξης. Ο αιτητής πρέπει να παρουσιάσει: · ∆ελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο, για κύπριους πολίτες. · ∆ιαβατήριο, alien book και άδεια παραµονής σε ισχύ, για αλλοδαπούς. · Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ∆ιαδικασία για έκδοση: · Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Προηγούµενων Καταδικών του Τµήµατος Β΄ ή · στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις των Επαρχιών. · Συµπληρώνεται το σχετικό έντυπο. · Καταβάλλεται το ποσό των €8,54 έναντι απόδειξης (δεν αφορά στο Πιστοποιητικό λευκού μητρώου τροχαίας για φοιτητές ή άλλους κύπριους πολίτες για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήµατος στο εξωτερικό, το οποίο εκδίδεται ατελώς). Ο αιτητής πρέπει να παρουσιάσει: · Πιστοποιητικό Γέννησης. · Δελτίο Πολιτική · Άδεια Οδηγού. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Διαδικασία για έκδοση : · Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Προηγούµενων Καταδικών του Τµήµατος Β΄ ή στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις των Επαρχιών. · Συµπληρώνεται το σχετικό έντυπο (Αστ.136). · Καταβάλλεται το ποσό των €25,63 (ενώ σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από Επιχείρηση καταβάλλεται το ποσό των €8,54, εφόσον προσκοµιστεί βεβαίωση από την επιχείρηση οποιουδήποτε οργανωµένου συνόλου επαγγελµατιών αυτοκινητιστών). Ο αιτητής πρέπει να παρουσιάσει: · Πιστοποιητικό Γέννησης, · ∆ελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο, · Άδεια Οδηγού.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 120. Γενικές Ερωτήσεις σχετικά με την οδήγηση

Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους; Το ανώτατο όριο είναι 100 ΧΑΩ και το κατώτατο 65 ΧΑΩ. Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές; Είναι 50 ΧΑΩ εκτός αν υπάρχει άλλη σήμανση. Σε πόσο χρονικό διάστημα αφαιρούνται βαθμοί ποινής από την Άδεια Οδηγού; Μετά από παρέλευση τριών χρόνων από την ημερομηνία διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος. Πότε κάποιος μπορεί να αποκτήσει Μαθητική Άδεια Οδήγησης μοτοποδηλάτου (μέχρι 49cc); Στην ηλικία των 17 ετών. Πότε κάποιος μπορεί να αποκτήσει Μαθητική Άδεια Οδήγησης αυτοκινήτου; Στην ηλικία των 17.5 ετών. Σε πόσες μέρες μπορεί να πληρωθεί ένα εξώδικο πρόστιμο; Σε 15 μέρες χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και σε 30 ημέρες με 50% επιβάρυνση στο ποσό του χρηματικού προστίμου. Πού μπορεί να πληρωθεί ένα εξώδικο πρόστιμο; Στο διαδίκτυο ή σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 140. Μπορώ να πληρώσω εξώδικο πρόστιμο σε Σταθμό?

Τα εξώδικα πρόστιμα δεν μπορούν να πληρωθούν πλέον σε Αστυνομικούς Σταθμούς. Πληρώνονται μόνο σε εμπορικές τράπεζες, συνεργατικά ιδρύματα και μέσω του διαδικτύου. Πληρωμή εξωδίκων μέσω διαδικτύου Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο και συνδεθείτε με την Ιστοσελίδα της JCC Smart για ηλεκτρονική πληρωμή των εξωδίκων σας. https://v2.jccsmart.com/Police/index.aspx

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 150. Πότε απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του αυτοκινήτου?

Σε όλα τα οχήματα δημόσιας χρήσης, καθώς επίσης και στα ιδιωτικά οχήματα, όταν σε αυτά επιβαίνουν παιδιά κάτω των 16 ετών

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 160. Όριο αλκοόλης κατά την οδήγηση

22μg είναι το επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Για αυτό ο καλύτερος τρόπος για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το υπερβούμε, είναι αν θα οδηγήσουμε να μην ΠΙΟΥΜΕ.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 160. Ποια πιστοποιητικά είναι απαραίτητα σε κάθε ιδιωτικό όχημα?

Τα ακόλουθα έγγραφα είναι απαραίτητα για σκοπούς ελέγχου σε κάθε ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα. · Πιστοποιητικό εγγραφής · Άδεια οδηγού · Πιστοποιητικό ασφάλειας · Πιστοποιητικό Καταλληλότητας.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 170. Κάθε πόσα χρόνια ανανεώνεται το ΜΟΤ?

Καινούριο μηχανοκίνητο όχημα για πρώτη φορά ΜΟΤ πηγαίνει όταν περάσουν τέσσερα χρόνια από την ημερομηνίας εγγραφής του και μετά κάθε δύο χρόνια. Για μεταχειρισμένα οχήματα κάθε δύο χρόνια. Σε περίπτωση μη ανανέωσης του ΜΟΤ, τότε η άδεια κυκλοφορίας παύει να είναι σε ισχύ.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας