Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Πάφος


Τμήματα

Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων:
Τηλέφωνο: 00357 26806021
Τηλεομοιότυπο: 00357 26806086

Τμήμα Τροχαίας
Τηλέφωνο.- 00357 26806101
Τηλεομοιότυπο.- 00357 26806297

Τμήμα Εισαγγελίας
Τηλέφωνο: 00357 26804550
Τηλεομοιότυπο: 00357 26221625

Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος
Τηλέφωνο: 00357 26806522
Τηλεομοιότυπο: 00357 26806566

Ύπαιθρος
Τηλέφωνο: 00357 26806010
Τηλεομοιότυπο: 00357 26806014


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες