Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Επιθεωρήσεως και Ελέγχου

Πίνακας Αντικειμένων Ελέγχου

Η Υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα ελέγχου των πιο κάτω:
 • Εφαρμογή Αστυνομικών Διατάξεων και Διοικητικών Διαταγών
 • Καθυστερήσεις, παρατυπίες κλπ, στην εξέταση Ποινικών και Πειθαρχικών Υποθέσεων
 • Οπλισμού, πυρομαχικών και λοιπής Κυβερνητικής Περιουσίας
 • Μητρώων Εγκλημάτων, διερεύνηση υποθέσεων και διακίνηση ποινικών φακέλων
 • Τεκμηρίων, ασφαλής φύλαξη, συντήρηση και μεταφορά
 • Κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Διαδικασιών τρόπων και μεθόδων για αποτελεσματική αστυνόμευση
 • Καταλληλότητας, επάρκειας, πειθαρχίας, εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Κρατουμένους, συνθήκες κράτησης και μεταχείριση κρατουμένων
 • Σχέσεων Αστυνομίας και κοινού
 • Εκτέλεσης ενταλμάτων, διαταγμάτων και άλλων εντολών (δικαστικές, στρατιωτικές κ.ά.)
 • Ορθής χρήσης κυβερνητικής περιουσίας (οχήματα / εξοπλισμός κλπ)

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου