Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Επιθεωρήσεως και Ελέγχου


Πίνακας Αντικειμένων Ελέγχου

Η Υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα ελέγχου των πιο κάτω:
 • Εφαρμογή Αστυνομικών Διατάξεων και Διοικητικών Διαταγών
 • Καθυστερήσεις, παρατυπίες κλπ, στην εξέταση Ποινικών και Πειθαρχικών Υποθέσεων
 • Οπλισμού, πυρομαχικών και λοιπής Κυβερνητικής Περιουσίας
 • Μητρώων Εγκλημάτων, διερεύνηση υποθέσεων και διακίνηση ποινικών φακέλων
 • Τεκμηρίων, ασφαλής φύλαξη, συντήρηση και μεταφορά
 • Κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Διαδικασιών τρόπων και μεθόδων για αποτελεσματική αστυνόμευση
 • Καταλληλότητας, επάρκειας, πειθαρχίας, εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Κρατουμένους, συνθήκες κράτησης και μεταχείριση κρατουμένων
 • Σχέσεων Αστυνομίας και κοινού
 • Εκτέλεσης ενταλμάτων, διαταγμάτων και άλλων εντολών (δικαστικές, στρατιωτικές κ.ά.)
 • Ορθής χρήσης κυβερνητικής περιουσίας (οχήματα / εξοπλισμός κλπ)


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες