Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Όραμα

Να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία, η οποία να εγγυάται μια ασφαλέστερη κοινωνία.

Η Αστυνομία Κύπρου υπηρετεί και εμπνέεται από τις ακόλουθες αρχές και αξίες, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και ενεργεί.

Δικαιοσύνη
Επίδειξη αμεροληψίας, απαλλαγή από προσωπικά συμφέροντα, προκατάληψη ή ευνοιοκρατία.

Ακεραιότητα
Θα διοικούμε δια του παραδείγματος, αδιάφθοροι και πράττοντας το σωστό ανεξάρτητα από τις πιέσεις ή τον προσωπικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε.

Επαγγελματισμό
Θα ενεργούμε με βάση τον κώδικα αστυνομικής δεοντολογίας , τα εθνικά πρότυπα επιβολής του νόμου και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Αποτελεσματικότητα
Θα είμαστε υπεράνω κατάκρισης και θα επιδεικνύουμε καλή, ευσυνείδητη και επαγγελματική συμπεριφορά στην αντιμετώπιση αυτών που υπηρετούμε.

Αξιοκρατία
Ως Αστυνομία πρέπει να επιδεικνύουμε αμεροληψία σε όλες τις σχέσεις με τους συναδέλφους, συνεργάτες και το κοινό.

Διαφάνεια
Είμαστε διαφανείς στις ενέργειες, τις αποφάσεις και τις επικοινωνίες τόσο με τους ανθρώπους τους οποίους εργαζόμαστε όσο και με αυτούς που υπηρετούμε.

Εμπιστοσύνη
Θα είμαστε αξιόπιστοι , ειλικρινείς και απαλλαγμένοι από κάθε δολιότητα.

Αφοσίωση
Θα δείξουμε αφοσίωση στους στόχους της Υπηρεσίας και στην προσωπική μας ανάπτυξη προσηλωμένοι στις προσπάθειες μας να συμβουλεύουμε, να εργαζόμαστε μαζί και να υπηρετούμε την κοινωνία.

Σεβασμό
Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την προσωπική τους κατάσταση, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ως εκ τούτου θα δείξουμε ευγενική εκτίμηση για τους ανθρώπους σε κάθε περίπτωση.

Αρχές
Η Κυπριακή Αστυνομία είναι δεσμευμένη να παρέχει δίκαιη και ίση μεταχείριση σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως κοινότητας, φυλής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας, φύλου, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ηλικίας και κοινωνικής τάξης.

Οι κυριότεροι μελλοντικοί στόχοι και επιδιώξεις της Ηγεσίας της Αστυνομίας οι οποίοι προωθούνται και υλοποιούνται με γοργούς ρυθμούς αναφέρονται εμπεριστατωμένα στο Στρατηγικό Σχέδιο. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο της Αστυνομίας Κύπρου παρακαλω πατήστε εδώ.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες