Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Στατιστικά Στοιχεία

Hide details for [<span class="text"><b> Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την Τροχαία</b></s Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την Τροχαία
Hide details for [<span class="text"><b> Γενικά Στατιστικά Στοιχεία</b></span>] Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων / Θυμάτων κατά επαρχία από 01/01 μέχρι 30/06/201912/09/2019 Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων / Θυμάτων κατά επαρχία από 01/01 μέχρι 30/06/2019
Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων και Θυμάτων (2014-2018)03/04/2019 Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων και Θυμάτων (2014-2018)
Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία και ιδιότητα νεκρού (01/01 - 30/06/2018)11/10/2018 Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία και ιδιότητα νεκρού (01/01 - 30/06/2018)
Πίνακας Τροχαίων δυστυχημάτων και Θυμάτων (2013-2017)04/06/2018 Πίνακας Τροχαίων δυστυχημάτων και Θυμάτων (2013-2017)
Γενικές Στατιστικές Τροχαίας (2013-2017)05/04/2018 Γενικές Στατιστικές Τροχαίας (2013-2017)
Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία και ιδιότητα νεκρού (01/01 - 30/06/2017)19/10/2017 Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία και ιδιότητα νεκρού (01/01 - 30/06/2017)
Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων και Θυμάτων (2012-2016)22/03/2017 Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων και Θυμάτων (2012-2016)
Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων / Θυμάτων κατά επαρχία και ιδιότητα νεκρού (01/01 - 30/06/2016)31/08/2016 Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων / Θυμάτων κατά επαρχία και ιδιότητα νεκρού (01/01 - 30/06/2016)
Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων / Θυμάτων κατά επαρχία (1/01 - 30/06/2016)31/08/2016 Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων / Θυμάτων κατά επαρχία (1/01 - 30/06/2016)
Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία και ιδιότητα νεκρού (01/01 - 30/06/2016)31/08/2016 Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία και ιδιότητα νεκρού (01/01 - 30/06/2016)
Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων από το 2011 μέχρι το 201511/04/2016 Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων από το 2011 μέχρι το 2015
Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων (από το 2010 μέχρι το 2014)08/04/2016 Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων (από το 2010 μέχρι το 2014)
Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία και ιδιότητα νεκρού από 01/01 μέχρι 30/06/201515/09/2015 Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία και ιδιότητα νεκρού από 01/01 μέχρι 30/06/2015
Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία  01/01 - 30/06/201515/09/2015 Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία 01/01 - 30/06/2015
Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την τροχαία από το 2010 μέχρι το 201402/04/2015 Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την τροχαία από το 2010 μέχρι το 2014
Πίνακας τροχαίων δυστυχημάτων/θυμάτων κατά επαρχία από 1/1/2014 μέχρι 30/06/201420/11/2014 Πίνακας τροχαίων δυστυχημάτων/θυμάτων κατά επαρχία από 1/1/2014 μέχρι 30/06/2014
Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία από 01/01 - 30/06/201424/10/2014 Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτων κατά επαρχία από 01/01 - 30/06/2014
Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτω κατά επαρχία και ιδιότητα Νεκρού από 01/01 - 30/06/201424/10/2014 Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων/Θυμάτω κατά επαρχία και ιδιότητα Νεκρού από 01/01 - 30/06/2014
Διάφορα Στατιστικά Στοιχεία που αφορούν Τροχαίες Συγκρούσεις από το 2009 μέχρι το 201302/04/2014 Διάφορα Στατιστικά Στοιχεία που αφορούν Τροχαίες Συγκρούσεις από το 2009 μέχρι το 2013
Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων / Θυμάτων Κατά Επαρχία και Ιδιότητα Νεκρού (01/01 - 30/06/2013)20/09/2013 Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Δυστυχημάτων / Θυμάτων Κατά Επαρχία και Ιδιότητα Νεκρού (01/01 - 30/06/2013)
Πίνακας Τρόχαιων Δυστυχημάτων / Θυμάτων Κατά Επαρχία (01/01 -30/06/2013)20/09/2013 Πίνακας Τρόχαιων Δυστυχημάτων / Θυμάτων Κατά Επαρχία (01/01 -30/06/2013)
Τροχαία δυστυχήματα από το 2008 μέχρι το 201216/04/2013 Τροχαία δυστυχήματα από το 2008 μέχρι το 2012
Αιτίες Τροχαίων Συγκρούσεων από 2008 μέχρι 201216/04/2013 Αιτίες Τροχαίων Συγκρούσεων από 2008 μέχρι 2012
Hide details for [<span class="text"><b> Στατιστικά στοιχεία για την Εγκληματικότητα</b> Στατιστικά στοιχεία για την Εγκληματικότητα
Hide details for [<span class="text"><b> Σοβαρό Έγκλημα</b></span>] Σοβαρό Έγκλημα
Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 201912/09/2019 Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 2019
Σοβαρό Έγκλημα κατά Επαρχία και Έτος (2016-2018)03/04/2019 Σοβαρό Έγκλημα κατά Επαρχία και Έτος (2016-2018)
Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 201811/10/2018 Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 2018
Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος (2015-2017)05/04/2018 Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος (2015-2017)
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος (2015-2017)05/04/2018 Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος (2015-2017)
Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος (2014-2016)05/04/2018 Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος (2014-2016)
Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 201709/08/2017 Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 2017
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος (2014-2016)22/03/2017 Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος (2014-2016)
Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος (2014-2016)22/03/2017 Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος (2014-2016)
Σοβαρό Έγκλημα (2014-2016)31/08/2016 Σοβαρό Έγκλημα (2014-2016)
Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος από το 2012 μέχρι το 201511/04/2016 Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος από το 2012 μέχρι το 2015
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος από το 2013 μέχρι το 201511/04/2016 Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος από το 2013 μέχρι το 2015
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος08/04/2016 Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος
Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 201515/09/2015 Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 2015
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος από το 2012 μέχρι το 201402/04/2015 Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος από το 2012 μέχρι το 2014
Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος από το 2011 μέχρι το 201402/04/2015 Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος από το 2011 μέχρι το 2014
Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 201424/10/2014 Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 2014
Αδικήματα κατά της περιουσίας (2009-2013)02/04/2014 Αδικήματα κατά της περιουσίας (2009-2013)
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος 2011-201302/04/2014 Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος 2011-2013
Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 201320/09/2013 Σοβαρό Έγκλημα για το πρώτο εξάμηνο του 2013
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος από το 2010 μέχρι το 201216/04/2013 Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος από το 2010 μέχρι το 2012
Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος 2009-201216/04/2013 Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος 2009-2012
Hide details for [<span class="text"><b> Ανήλικοι</b></span>] Ανήλικοι
Ενεχόμενοι Ανήλικοι στο Σοβαρό Έγκλημα κατά αδίκημα 2016-201803/04/2019 Ενεχόμενοι Ανήλικοι στο Σοβαρό Έγκλημα κατά αδίκημα 2016-2018
Ενεχόμενοι Ανήλικοι στο Σοβαρό Έγκλημα & Μικροπαραβάσεις (2014-2016) 05/04/2018 Ενεχόμενοι Ανήλικοι στο Σοβαρό Έγκλημα & Μικροπαραβάσεις (2014-2016)
Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι (2015-2017)05/04/2018 Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι (2015-2017)
Ενεχόμενοι Ανήλικοι στο Σοβαρό Έγκλημα (2014-2016)22/03/2017 Ενεχόμενοι Ανήλικοι στο Σοβαρό Έγκλημα (2014-2016)
Εξέλιξη και Έκβαση Ποινικών Υποθέσεων Κακοποίησης Ανηλίκων από το 2004 μέχρι το 201511/04/2016 Εξέλιξη και Έκβαση Ποινικών Υποθέσεων Κακοποίησης Ανηλίκων από το 2004 μέχρι το 2015
Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι από το 2013 μέχρι το 201511/04/2016 Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι από το 2013 μέχρι το 2015
Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι από το 2012 μέχρι το 201402/04/2015 Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι από το 2012 μέχρι το 2014
Στατιστικά Στοιχεία που ενέχονται ανήλικοι από το 2011 μέχρι το 201302/04/2014 Στατιστικά Στοιχεία που ενέχονται ανήλικοι από το 2011 μέχρι το 2013
Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι από το 2010 μέχρι το 201216/04/2013 Στατιστικές που ενέχονται ανήλικοι από το 2010 μέχρι το 2012
Hide details for [<span class="text"><b> Μικροπαραβάσεις</b></span>] Μικροπαραβάσεις
Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 2019 12/09/2019 Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 2019
Μικροπαραβάσεις κατά Επαρχία  και Έτος (2016-2018)03/04/2019 Μικροπαραβάσεις κατά Επαρχία και Έτος (2016-2018)
Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 201811/10/2018 Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 2018
Μικροπαραβάσεις κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος (2015-2017)05/04/2018 Μικροπαραβάσεις κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος (2015-2017)
Μικροπαραβάσεις κατά Επαρχία και Έτος από 2014 μέχρι 201605/04/2018 Μικροπαραβάσεις κατά Επαρχία και Έτος από 2014 μέχρι 2016
Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 201710/08/2017 Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 2017
Μικροπαραβάσεις κατά Επαρχία και Έτος (2014-2016)22/03/2017 Μικροπαραβάσεις κατά Επαρχία και Έτος (2014-2016)
Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 201631/08/2016 Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 2016
Μικροπαραβάσεις κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος από το 2013 μέχρι το 201511/04/2016 Μικροπαραβάσεις κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος από το 2013 μέχρι το 2015
Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 201515/09/2015 Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 2015
Μικροπαραβάσεις κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος από το 2012 μέχρι το 201402/04/2015 Μικροπαραβάσεις κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος από το 2012 μέχρι το 2014
Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 201424/10/2014 Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 2014
Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος από το 2011 μέχρι το 201302/04/2014 Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος από το 2011 μέχρι το 2013
Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 201320/09/2013 Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Επαρχία για το πρώτο εξάμηνο του 2013
Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος από 2010 μέχρι 201216/04/2013 Μικροαδικήματα κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος από 2010 μέχρι 2012
Hide details for [<span class="text"><b> Οικονομικό Έγκλημα</b></span>] Οικονομικό Έγκλημα
Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος (2016-2018)03/04/2019 Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος (2016-2018)
Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος (2015-2017)05/04/2018 Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος (2015-2017)
Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος (2014-2016) 22/03/2017 Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος (2014-2016)
Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος από το 2013 μέχρι το 201511/04/2016 Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος από το 2013 μέχρι το 2015
Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος από το 2010 μέχρι το 201408/04/2016 Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος από το 2010 μέχρι το 2014
Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος από 2012 μέχρι το 201402/04/2015 Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος από 2012 μέχρι το 2014
Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος από το 2011 μέχρι το 201302/04/2014 Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος από το 2011 μέχρι το 2013
Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος από το 2010 μέχρι 201216/04/2013 Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος από το 2010 μέχρι 2012
Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος (2010-2012)16/04/2013 Αδικήματα Οικονομικού Εγκλήματος κατά έτος (2010-2012)
Hide details for [<span class="text"><b> Βία στην Οικογένεια</b></span>] Βία στην Οικογένεια
Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2014-2018)03/04/2019 Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2014-2018)
Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια 2013-201704/06/2018 Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια 2013-2017
Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2012-2016)09/08/2017 Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος (2012-2016)
Εξέλιξη και έκβαση περιστατικών και ποινικών υποθέσεων βίας στην οικογένεια από το 2005 μέχρι το 201516/09/2016 Εξέλιξη και έκβαση περιστατικών και ποινικών υποθέσεων βίας στην οικογένεια από το 2005 μέχρι το 2015
Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος από το 2011 μέχρι το 201511/04/2016 Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος από το 2011 μέχρι το 2015
Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος από το 2010 μέχρι το 201402/04/2015 Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος από το 2010 μέχρι το 2014
Εξέλιξη και έκβαση περιστατικών και ποινικών υποθέσεων βίας στην οικογένεια από το 2005 μέχρι το 201210/04/2014 Εξέλιξη και έκβαση περιστατικών και ποινικών υποθέσεων βίας στην οικογένεια από το 2005 μέχρι το 2012
Στατιστικά Στοιχεία που αφορούν τη Βία στην Οικογένεια02/04/2014 Στατιστικά Στοιχεία που αφορούν τη Βία στην Οικογένεια
Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια από το 2008 μέχρι το 201216/04/2013 Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια από το 2008 μέχρι το 2012
Hide details for [<span class="text"><b> Κάπνισμα</b></span>] Κάπνισμα
Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Κάπνισμα κατά Υποστατικό και Έτος (2016-2018)03/04/2019 Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Κάπνισμα κατά Υποστατικό και Έτος (2016-2018)
Καταγγελίες σχετικά με το Καπνίσμα κατά Επαρχία και Έτος (2015-2017)05/04/2018 Καταγγελίες σχετικά με το Καπνίσμα κατά Επαρχία και Έτος (2015-2017)
Καταγγελίες σχετικά με το Καπνίσμα κατά Επαρχία και Έτος (2014-2016)05/04/2018 Καταγγελίες σχετικά με το Καπνίσμα κατά Επαρχία και Έτος (2014-2016)
Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Καπνίσμα κατά Επαρχία και Έτος (2014-2016)22/03/2017 Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Καπνίσμα κατά Επαρχία και Έτος (2014-2016)
Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Καπνίσμα ανά έτος από το 2013 μέχρι το 201511/04/2016 Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Καπνίσμα ανά έτος από το 2013 μέχρι το 2015
Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Καπνίσμα ανά έτος από το 2012 μέχρι το 201402/04/2015 Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Καπνίσμα ανά έτος από το 2012 μέχρι το 2014
Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Καπνίσμα από το 2009 μέχρι το 201302/04/2014 Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Καπνίσμα από το 2009 μέχρι το 2013
Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Καπνίσμα ανά έτος από το 2010 μέχρι το 201216/04/2013 Καταγγελίες που έγιναν σχετικά με το Καπνίσμα ανά έτος από το 2010 μέχρι το 2012
Hide details for [<span class="text"><b> Ρατσιστικά Περιστατικά</b></span>] Ρατσιστικά Περιστατικά
Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-201811/04/2019 Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-2018
Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-201704/06/2018 Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-2017
Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-201613/04/2017 Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-2016
Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-201511/04/2016 Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-2015
Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-201408/04/2016 Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-2014
Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-201329/04/2014 Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-2013
Hide details for [<span class="text"><b> Εγκλήματα κατά Περιουσίας</b></span>] Εγκλήματα κατά Περιουσίας
Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος (2016-2017)03/04/2019 Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος (2016-2017)
Hide details for [<span class="text"><b> Στατιστικά στοιχεία για Ναρκωτικά</b></span>] Στατιστικά στοιχεία για Ναρκωτικά
Hide details for [<span class="text"><b> Γενικά Στατιστικά Στοιχεία</b></span>] Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
 Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόμενα άτομα ανά έτος11/04/2016 Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόμενα άτομα ανά έτος
Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόμενα άτομα ανά έτος (από 2010 μέχρι 2014)08/04/2016 Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόμενα άτομα ανά έτος (από 2010 μέχρι 2014)
Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόμενα άτομα ανά έτος από το 2010 μέχρι το 2014 02/04/2015 Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόμενα άτομα ανά έτος από το 2010 μέχρι το 2014
Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόμενα άτομα ανά έτος μέχρι το 201324/10/2014 Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόμενα άτομα ανά έτος μέχρι το 2013
Στατιστικά Στοιχεία σχετικά με υποθέσεις Ναρκωτικών02/04/2014 Στατιστικά Στοιχεία σχετικά με υποθέσεις Ναρκωτικών
Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόμενα άτομα ανά έτος από το 2008 μέχρι 201216/04/2013 Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόμενα άτομα ανά έτος από το 2008 μέχρι 2012
Hide details for [<span class="text"><b> Στατιστικά στοιχεία για αλλοδαπούς</b></span>] Στατιστικά στοιχεία για αλλοδαπούς
Hide details for [<span class="text"><b> Γενικές Στατιστικές</b></span>] Γενικές Στατιστικές
Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης γαι το πρώτο εξάμηνο του 201912/09/2019 Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης γαι το πρώτο εξάμηνο του 2019
Δραστηριότητες της ΥΑ&Μ (2016-2018)03/04/2019 Δραστηριότητες της ΥΑ&Μ (2016-2018)
Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 201811/10/2018 Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 2018
Δραστηριότητες της ΥΑΜ (2015-2017)05/04/2018 Δραστηριότητες της ΥΑΜ (2015-2017)
Δραστηριότητες της ΥΑΜ (2014-2016)05/04/2018 Δραστηριότητες της ΥΑΜ (2014-2016)
Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 201709/08/2017 Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 2017
Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (2014-2016)22/03/2017 Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (2014-2016)
Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 201631/08/2016 Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 2016
Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από το 2013 μέχρι το 201511/04/2016 Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από το 2013 μέχρι το 2015
Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από το 2010 μέχρι το 201408/04/2016 Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από το 2010 μέχρι το 2014
Δραστηριότητες ΥΑΜ για το πρώτο εξάμηνο του 201515/09/2015 Δραστηριότητες ΥΑΜ για το πρώτο εξάμηνο του 2015
Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από 2012 μέχρι το 201402/04/2015 Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από 2012 μέχρι το 2014
Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών & Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 201424/10/2014 Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών & Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 2014
Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 201411/09/2014 Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 2014
Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από το 2011 μέχρι το 201302/04/2014 Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από το 2011 μέχρι το 2013
Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης16/04/2013 Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αρχείο Στατιστικά Στοιχεία


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες