Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Στρατηγικός ΣχεδιασμόςΣτρατηγικό Σχέδιο Αστυνομίας 2018-2020
Στρατηγικό Σχέδιο Αστυνομίας 2017-2019
Στρατηγικό Σχέδιο Αστυνομίας Κύπρου 2012-2015
Αποτελέσματα 2011 Γενικών Δεικτών Απόδοσης & Πληροφόρησης Στρατηγικου Σχεδίου Αστυνομίας
Αποτελέσματα 2010 Γενικών Δείκτων Απόδοσης & Πληροφόρησης Στρατηγικού Σχεδίου Αστυνομίας
Αποτελέσματα 2009 Γενικών Δείκτων Απόδοσης & Πληροφόρησης Στρατηγικού Σχεδίου Αστυνομίας
Στρατηγικό Σχέδιο Αστυνομίας Κύπρου 2008-2011

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου