Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Στρατηγικός Σχεδιασμός


Η Αστυνομία λειτουργεί σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον . Ο ρόλος της είναι ευρύς και οι προσδοκίες του κοινού για το ρόλο αυτό έχουν επεκταθεί ακόμα περισσότερο ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αλλαγής. Οι πολίτες επιδιώκουν μια υπηρεσία που να είναι διαφανής και δίκαιη και να εξισορροπεί τα προσωπικά δικαιώματα με την ανάγκη για προστασία της κοινωνίας.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αστυνομία τον 21ο αιώνα, είναι πολλές και ποικίλες. Η Τρομοκρατία, οι παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, η βία με τη χρήση όπλων, τα εγκλήματα μέσω διαδικτύου, η ροή της μετανάστευσης και τα Μ.Μ.Ε, δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για την Αστυνομία Κύπρου σε όλα τα επίπεδα. Επιπρόσθετα από αυτά τα προβλήματα/προκλήσεις, υπάρχουν ακόμα δύο θέματα που πιέζουν την Αστυνομία και επιβάλλουν την άμεση προσοχή μας, η έλλειψη προσωπικού και οι περιορισμοί στους κρατικούς προϋπολογισμούς σχετικά με αναγκαίες βελτιώσεις.

Η Αστυνομία Κύπρου σχεδιάζει μια βαθμιαία αλλαγή για να συμβαδίζει με αυτές τις απαιτήσεις και θα προσπαθήσει να υιοθετήσει συστήματα και διαδικασίες που θα διευκολύνουν τις αμοιβαίες συνεργασίες σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην Ε.Ε. αλλά και διεθνώς.

Στρατηγικοί Στόχοι :

1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ (ROAD POLICING)

2Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

3Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

4ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ KAI ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

5oς ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣΣτρατηγικό Σχέδιο Αστυνομίας 2020-2022
Στρατηγικό Σχέδιο Αστυνομίας 2019-2021
Στρατηγικό Σχέδιο Αστυνομίας 2018-2020
Στρατηγικό Σχέδιο Αστυνομίας 2017-2019
Στρατηγικό Σχέδιο Αστυνομίας Κύπρου 2012-2015
Αποτελέσματα 2011 Γενικών Δεικτών Απόδοσης & Πληροφόρησης Στρατηγικου Σχεδίου Αστυνομίας
Αποτελέσματα 2010 Γενικών Δείκτων Απόδοσης & Πληροφόρησης Στρατηγικού Σχεδίου Αστυνομίας
Αποτελέσματα 2009 Γενικών Δείκτων Απόδοσης & Πληροφόρησης Στρατηγικού Σχεδίου Αστυνομίας
Στρατηγικό Σχέδιο Αστυνομίας Κύπρου 2008-2011Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες