Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Αποστολή

Οι ευθύνες και αρμοδιότητες της Αστυνομίας καθορίζονται από τον Περί Αστυνομίας Νόμο και περιλαμβάνουν την τήρηση του νόμου και της τάξης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανομούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, η Αστυνομία λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και εξελίξεις, καθώς και τις ανάγκες της σύγχρονης Κυπριακής Κοινωνίας, άρχισε σταδιακά τη διαφοροποίηση του ρόλου και της αποστολής της, μετατρέποντας τις Δυνάμεις των Τμημάτων / Μονάδων και Υπηρεσιών της σε ένα Ανθρώπινο Οργανισμό, που έχει ως στόχο, πέραν της προκαθορισμένης από το Νόμο αποστολής, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον κοινό. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Αστυνομία αναλώνει ένα σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων της.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Your Europe

Cybercrime

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη