Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Λευκωσία
- Γενικά
- Καθήκοντα και ευθύνες
- Καθήκοντα Αστυνομικών Σταθμών
- Σταθμοί Πόλεως και Προαστίων
- Σταθμοί Υπαίθρου
- Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων (Κ.Ε.Μ.) – Ουλαμός Άμεσης Επέμβασης (ΟΥΛ.Α.Ε.)
- Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε.)
- Κλάδος Τροχαίας
- Ουλαμός Πρόληψης Εγκλημάτων (Ο.Π.Ε.)
- Κλάδος Εισαγγελίας
- Ουλαμός Εκτέλεσης Ενταλμάτων (ΟΥΛ.Ε.Ε.)
- Κοινοτική Αστυνόμευση
- Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικοτήτων (Ε.Υ.Π.Π.)
_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου