Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Ιστορικό

Η Ιστορία της Κυπριακής Αστυνομίας αρχίζει με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1960. Με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος, ιδρύθηκαν στην Κύπρο δύο Σώματα Ασφάλειας. Το Σώμα της Αστυνομίας, που είχε την ευθύνη αστυνόμευσης των αστικών περιοχών, και το Σώμα της Χωροφυλακής, το οποίο ανέλαβε την αστυνόμευση των αγροτικών περιοχών.

Σε ότι αφορά τα προηγούμενα χρόνια, τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν αναφέρονται στην περίοδο της Αγγλοκρατίας, το 1878.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έγινε και η πρώτη προσπάθεια για αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, με τη ψήφιση του πρώτου Νόμου περί Αστυνομίας, το 1879. Οι αλλαγές συνεχίστηκαν μέχρι και το 1955, οπόταν και άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ.

Ωστόσο, η σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Αστυνομίας, όπως όλοι τη γνωρίζουμε σήμερα, αρχίζει το 1960, με την ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου από τη Μεγάλη Βρετανία.

Από το 1960 η Κυπριακή Αστυνομία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και διαφύλαξη της ειρήνης και της έννομης τάξης και γενικά στην ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες