Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεύθυνση Οικονομικών- Σύσταση και Λειτουργία
- Διοίκηση / Στελέχωση
- Αρχείο
- Κλάδος Δημοσίων Συμβάσεων
- Κλάδος Σεμιναρίων/Συναντήσεων/Εκπαιδεύσεων/Συνεδρίων
- Κλάδος Αποθηκών
- Κεντρικό Λογιστήριο Αστυνομίας
- Επαρχιακά/Τμηματικά Λογιστήρια
- Κλάδος Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών
- Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε. - Ανταγωνιστικά Έργα
- Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε. - Εθνικά Έργα
- Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε. - Έργα που έχουν ολοκληρωθεί
- Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε. - Ανταγωνιστικά Προγράμματα (Ολοκληρωμένα)
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου