Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Προσλήψεις


Σε περίπτωση προκήρυξης θέσεων στην Αστυνομία / Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www . ariadni . gov . cywww.ariadni.gov.cy .

Για να μπορέσει ο υποψήφιος να υποβάλει την αίτησή του, απαιτείται πρώτα να δημιουργήσει προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσει σε Κυβερνητικό Οργανισμό (ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας του, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ ( Profile ID ) που θα του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στην αίτηση. Τέτοια είναι :  

  1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Δίπλωμα ή Πτυχίο Τριτοβάθμιας τουλάχιστο Σχολής Μεταλυκειακού Επιπέδου
  2. Διπλώματα / Πτυχία Ανώτερων / Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  3. Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν πρόσθετα προσόντα (π.χ. κυβερνητικές εξετάσεις, G . C . E ., L . C . C . κτλ.)
  4. Πιστοποιητικό Γνώσης Ξένων Γλωσσών
  5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (Ε.Φ. 136) Πλήρες, που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Το έγγραφο αυτό εξασφαλίζεται από Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη) καθώς, και από τα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία.

Οι αιτήσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται ορθά συμπληρωμένες, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη. Αιτήσεις οι οποίες είναι ελλιπείς ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

Για ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης, θα πρέπει ο αιτητής να καταβάλει το ποσό των €45 μέσω του συστήματος αποδοχής της JCC .

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τα προσόντα / κριτήρια για πρόσληψη, τους όρους υπηρεσίας, τις ημερομηνίες προκήρυξης και λήξης νέων θέσεων για διεξαγωγή εξετάσεων, καθώς και την εξεταστέα ύλη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Προσλήψεων στην Αστυνομική Ακαδημία στα τηλέφωνα 22808236 και 22808483. »Σχετικά Αρχεία:

2019-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 75,47Kb)
2019-ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 83,63Kb)

Προσλήψεις - Ωράρια για Πληροφορίες, Βοήθεια και Τεχνική Υποστήριξη (11,49 Kb)
Διορισμοί, προαγωγές κλπ. εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας (14,31 Kb)
Εξεταστέα Ύλη Γραπτής Εξέτασης (53,88 Kb)
Οδηγίες για δημιουργία ΠΡΟΦΙΛ σαν ΠΟΛΙΤΗΣ στην πλατφόρμα «ΑΡΙΑΔΝΗ» (499,45 Kb)
Προσόντα για Εγγραφή ή Διορισμό στην Αστυνομία (31,45 Kb)
Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα και Ελάχισο Όριο Επιτυχίας (17,73 Kb)
(Έντυπο Αστ. 80) Έντυπο υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ (408,99 Kb)


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες