Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Προσλήψεις


Σε περίπτωση προκήρυξης θέσεων στην Αστυνομία / Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy

Για να μπορέσει ο υποψήφιος να διεκπεραιώσει την αίτησή του, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσει σχετικό προφίλ και ακολούθως να το πιστοποιήσει σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή στα Κεντρικά Ταχυδρομεία κάθε Επαρχίας, προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας του, καθώς και την Ταυτότητα Προφίλ (Profile ID), που θα του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την επιτυχή εγγραφή και δημιουργία του προφίλ του.

Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στην αίτηση. Τέτοια είναι:

   1) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Δίπλωμα ή Πτυχίο Τριτοβάθμιας τουλάχιστο Σχολής Μεταλυκειακού Επιπέδου.
   2) Διπλώματα / Πτυχία Ανώτερων / Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
   3) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν πρόσθετα προσόντα (π.χ. κυβερνητικές εξετάσεις, G.C.E., L.C.C. κτλ.)
   4) Πιστοποιητικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών.
   5) Πιστοποιητικό ΤΥΠΟΥ Α΄ που να αποδεικνύει ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή.


Οι αιτήσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται ορθά συμπληρωμένες, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη. Αιτήσεις οι οποίες είναι ελλιπείς ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

Για ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης, θα πρέπει ο αιτητής να καταβάλει το ποσό των €45 μέσω του συστήματος αποδοχής της JCC.Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα (17,73 Kb)
Προσόντα για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία (29,59 Kb)
Διορισμοί, προαγωγές κλπ. εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας (16,83 Kb)
Οδηγίες για δημιουργία Προφίλ στο Αριάδνη και υποβολή αίτησης για πρόσληψη στην Αστυνομία (910,37 Kb)
Open Acrobat Reader File Έντυπο υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - Νόμος 6(1) του 1998 (599,13 Kb)
Open Word File Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τη δημιουργία Μητρώου Λεκτόρων για τα Εκπαιδευτικά της Προγράμματα (108,11 Kb)


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Your Europe

Cybercrime

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη