Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Προσλήψεις


    • Έντυπο πρόσληψης στην Αστυνομία υπάρχει στο κάτω μέρος της Σελίδας
Σε περίπτωση που γίνεται προκήρυξη θέσεων στην Αστυνομία/Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει αίτηση (Έντυπο Αστ. 80) για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008, από το Γραφείο Προσλήψεων στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ή τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και Αστυνομικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας στη διεύθυνση www.police.gov.cy.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες και εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Μαζί με τις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται στο πίσω μέρος της αίτησης, καθώς και πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται για τη θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

(α) να υποβάλει μαζί με την αίτηση φωτοαντίγραφα των πιο κάτω εγγράφων:

1. Πιστοποιητικό Γέννησης ή Πολιτογράφησης (εγγραφή ως Κύπριος πολίτης).

2. Απολυτήριο Στρατού (Ειδικό Φύλλο Πορείας) (για άνδρες).

3. Απολυτήριο αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Δίπλωμα / Πτυχίο Τριτοβάθμιας, τουλάχιστον, Σχολής Μεταλυκειακού επιπέδου.

4. Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά εξετάσεων που αναφέρονται στο Μέρος Β της Αίτησης για Πρόσληψη στην Αστυνομία (Αστ. 80).

5. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στη Δημόσια Υπηρεσία κ.τ.λ.

6. Δελτίο ταυτότητας.

(β) να καταβάλει το ποσό των 45 ευρώ για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση έναντι απόδειξης (Έντυπο Γ.Λ. 110).Open Acrobat Reader File 'Εντυπο υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Νόμος 6 (1) του 1998 (121,11 Kb)
Open Word File Γραπτή εξέταση για πρόσληψη στην Αστυνομία (93,83 Kb)
Αθλητικά Γυμνάσια Αγωνίσματα (11,43 Kb)
Προσόντα για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία (14,71 Kb)
Διορισμοί, προαγωγές κλπ. εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας (13,94 Kb)


Find us on Facebook

follow us on twitter

Εξώδικα Τροχαίας

Cybercrime

Αστυνομικά Χρονικά

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Ιστοσελίδα για τα Ταμεία Ευημερίας Αστυνομίας

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Ιστοσελίδα για την Οδική Ασφάλεια - Συνεργασία Αστυνομίας Κύπρου και Αστυνομίας Βρετανικών Βάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά

Αίτηση Πρόσληψης στην Αστυνομία

Πρόγραμμα Bikesafe

Αστυνομικές Εκπαιδεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου