Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού- Γενικά
- Κεντρικό Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού (Κ.Γ.Α.ΔΥ)
- Κλάδος Επιχειρήσεων
- Γραφείο Τύπου
- Κλάδος Κτηριακών Υποδομών
- Επιτελείο Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστυνομίας Κύπρου (Ε.Σ.Σ.Α.Κ.)
- Γραφείο Ασφαλείας
- Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισμό
- Φιλαρμονική & Ορχήστρα Αστυνομίας
- Μουσείο Αστυνομίας
- Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων
- Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη 1460
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου