Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου
- Γενικά
- Αποστολή - Όραμα - Αξιες
- Επεξήγηση συμβόλων του νέου εμβλήματος της Αστυνομικής Ακαδημίας
- Πολιτική Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης
- Γραφείο Προσλήψεων
- Διδακτικό Προσωπικό
- Γραφείο Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού
- Σχολή Λοχιών και Αστυνομικών
- Σχολή Αξιωματικών
- Σχολή Οδηγών
- Σχολή Ξένων Γλωσσών
- Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων
- Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και Επαγγελματικής Ανάπτυξης
- Οδηγός Σπουδών ΑΑΚ
- CEPOL
- FRONTEX
- Βιβλιοθήκη Αστυνομικής Ακαδημίας
_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου