Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών- Ιστορική Αναδρομή
- Αποστολή
- Οργανόγραμμα
- Καταστολή
- Πρόληψη
- Διεθνή Συνεργασία
- Νομοθεσία
- Επικοινωνία - Τηλεφωνική Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας – “1498”
_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου