Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Βιογραφικό Αρχηγού

Ο Αρχηγός Αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 25/02/1966. Κατάγεται από τον Λυθροδόντα, είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.

Προσλήφθηκε στην Αστυνομία Κύπρου το 1986 και υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε), Εισαγγελία, Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α&Μ), Τροχαία - Διερεύνηση Οδικών Τροχαίων Δυστυχημάτων, Υπηρεσία Προστατευτικής Ασφαλείας (Υ.Π.Α.)κ.α.

Το 1993 μετατέθηκε στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.) όπου υπηρέτησε σε τρία διαφορετικά Τμήματα. Το 2001, μετατέθηκε στη θέση του Υποδιευθυντή του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης, όπου εργάστηκε, μεταξύ άλλων, για την προενταξιακή πορεία της Αστυνομίας καθώς επίσης ως Υπεύθυνος του Γραφείου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και του Γραφείου Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού. Το 2004 μετατέθηκε στη θέση του Υποδιευθυντή στη νεοϊδρυθείσα, τότε, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και το 2006, τοποθετήθηκε Διευθυντής της εν λόγω Διεύθυνσης. Το 2007 μετατέθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Αμμοχώστου, στη θέση του Υποδιευθυντή Διοίκησης. Από τον Ιούλιο του 2007 μέχρι το Μάρτιο του 2014 διετέλεσε Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Κατά τη θητεία του ως Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας ήταν ο εκπρόσωπος της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL, 2007-2014), ως μέλος με δικαίωμα ψήφου και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012), διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL.Κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, διορίστηκε ως εκπρόσωπος της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της EUROPOL (2006). Επιπρόσθετα, διετέλεσε εκπρόσωπος της Κύπρου στις πιο κάτω Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (α) Ομάδα Εργασίας για την Αστυνομική Συνεργασία (τώρα LEWP) και (β) Ομάδα Εργασίας για την Τρομοκρατία (2003 – 2005).Έλαβε επίσης μέρος, ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Αστυνομικής Συνεργασίας, σε Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την αξιολόγηση άλλων κρατών μελών στους συγκεκριμένους τομείς. Επιπρόσθετα, εκπροσώπησε την Αστυνομία Κύπρου στο εξωτερικό, σε διάφορες συναντήσεις και συνέδρια στους τομείς της αστυνόμευσης. Περαιτέρω, συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, τα οποία πραγματεύονταν επιτελικά, διοικητικά και επιχειρησιακά θέματα.


Το 2004 έτυχε τιμητικής διάκρισης για τη συμβολή του στην προενταξιακή προσπάθεια και στις ενταξιακές συνομιλίες της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα του κεφαλαίου 24 «Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων».

Από το 2012, μέχρι το διορισμό του στην Αρχηγία της Αστυνομίας το 2014, ήταν μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Α.Π.ΚΥ.) για το πτυχίο Αστυνομικών Σπουδών.

Διετέλεσε Λέκτορας μερικής απασχόλησης, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το 2013 του προσφέρθηκε από τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Portsmouth, ο τίτλος του Επίτιμου Λέκτορα στο Τμήμα Σπουδών Ποινικής Δικαιοσύνης.

Στις 28.03.14 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Αρχηγός της Αστυνομίας.

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

· Master of Science στην Εγκληματολογία και Εγκληματολογική Ψυχολογία, Institute of Criminal Justice Studies, University of Portsmouth, U.K. (by Merit).
· Bachelor of Science στην Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Summa cum Laude).
· Certificate in Criminal Justice Studies, University of Virginia, U.S.A..
· Graduate of the 201st Session of the F.B.I. National Academy, Quantico, Virginia, U.S.A..


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά