Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο Εκστρατειών


Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2019</b></span>]2019
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2018</b></span>]2018
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2017</b></span>]2017
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2016</b></span>]2016
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2015</b></span>]2015
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2014</b></span>]2014
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2013</b></span>]2013
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2012</b></span>]2012
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2011</b></span>]2011
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2010</b></span>]2010
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2009</b></span>]2009
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2008</b></span>]2008
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2007</b></span>]2007
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2006</b></span>]2006
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2005</b></span>]2005
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2004</b></span>]2004
Hide details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>2003</b></span>]2003
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>Σεπτέμβριος</b></span>]Σεπτέμβριος
Hide details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>Οκτώβριος</b></span>]Οκτώβριος
- 13/10/2003 Αποτελέσματα Εκστρατείας ελέγχου χρήσης ζώνης ασφαλείας στα πίσω καθίσματα από 1/10 – 12/10/2003
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>Νοέμβριος</b></span>]Νοέμβριος
Show details for [<span class="text"><b><img src=../clear.gif width=10 border=0>Δεκέμβριος</b></span>]Δεκέμβριος

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου