Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων


Η Μ.Α.ΕΠ. ιδρύθηκε στις 10/06/08. Από τo Μάιο του 1990 μέχρι και τις 09 Ιουνίου 2008 λειτουργούσε ως Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνομίας (Α.Π.Α.)


- Διοίκηση
- Διάρθρωση
- Αρμοδιότητες και Καθήκοντα
- Ιατρικά Πιστοποιητικά
- Έλεγχος Καταλληλότητας Αδειών και Ιατρικών Πιστοποιητικών
- Φροντίδα και Συντήρηση Πτητικών Μέσων
- Αναφορά για Ασυνήθιστα Συμβάντα
- Επικοινωνία - Τηλέφωνα
_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου