Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας


Ιστοσελίδες Οργανισμών και Οργάνων της Ευρωπαικής Ένωσης που σχετίζονται με τη δράση της Αστυνομίας
Interpolhttp://www.interpol.intΠληροφορίες που αφορούν την Interpol (Διεθνή Αστυνομία)
Europolhttp://www.europol.europa.euΠληροφορίες που αφορούν την Europol (Ευρωπαική Αστυνομία)
Council of the European Unionhttp://www.consilium.europa.euΠληροφορίες για το Συμβούλιο της Ε.Ε. και πρόσβαση σε έγγραφα του Συμβουλίου
European Council (Commision)http://ec.europa.euΠληροφορίες για την Ευρωπαική Επιτροπή και πρόσβαση σε έγγραφα
E.U. Parliamenthttp://www.europarl.europa.euΠληροφορίες για το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και πρόσβαση σε έγγραφα
OLAFhttp://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htmlΠληροφορίες για την Ευρωπαική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
EUR-Lexhttp://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htmΠρόσβαση σε νομικά έγγραφα της Ευρωπαικής Ένωσης
Europahttp://europa.euΓενικές πληροφορίες για την Ευρωπαική Ένωση
Council of Europehttp://www.coe.intΠληροφορίες που σχετίζονται με τη δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης και διάθεση πληροφοριών για διάφορα θέματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα
European Comitttee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Punishment (C,P.T.)http://www.cpt.coe.int/enΠληροφορίες που αφορούν την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, καθώς και εντοπισμός εκθέσεων διαφόρων κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Organization for the Security and Co-operation n Europe (O.S.C.E./Ο.Α.Σ.Ε.)http://www.osce.orgΠληροφορίες και υλικό που σχετίζονται με τον οργανισμό για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη
Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ)http://www.echr.coe.int/echrΠληροφορίες και αποφάσεις του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ηνωμένα Έθνηhttp://www.un.orgΠληροφορίες που αφορούν τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών καθώς και πρόσβαση σε συμβάσεις, εκθέσεις και διάφορα όργανα των Ηνωμένων Εθνών.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες