Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας


Υποδιεύθυνση της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

Η Υποδιεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, όπως συμπεραίνεται και από την ονομασία της, φέρει την ευθύνη για την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των Κυπριακών Αρχών Επιβολής του Νόμου και των αντίστοιχων υπηρεσιών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε αλλά και τρίτων χωρών.

Αποτελείται από το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο Interpol, την Εθνική Μονάδα Europol, το Εθνικό Γραφείο Sirene και το Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας. Τα πρώτα τρία γραφεία, διαθέτουν συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών υψίστης ασφαλείας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συνεργασία αυτή. Το γεγονός αυτό δίνει στις Κυπριακές Αρχές Επιβολής του Νόμου την δυνατότητα να διευρύνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων τους και σε άλλες χώρες, πράγμα το οποίο ενισχύει το έργο τους.- Κεντρικό Εθνικό Γραφείο INTERPOL Λευκωσίας
- Εθνική Μονάδα EUROPOL
- Εθνικό Γραφείο “S.I.RE.N.E” (Supplementary Information Request at the National Entries)
- Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες