Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Οικονομικών


Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε. - Έργα που έχουν ολοκληρωθεί


- Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης για τα Εθνικά Συστήματα Schengen και Sirene CY/2018/ISF/SO3.NO2.1/2
- Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων - Ετήσιο Πρόγραμμα 2012 - Προτεραιότητα 1: Υποστήριξη για την περαιτέρω σταδιακή εγκαθίδρυση του κοινού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των συνόρων όσον αφορά τους ελέγχους προσώπων στα εξωτερικά σύνορα και την επιτήρηση των συνόρων αυτών
- Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων - Ετήσια Προγράμματα 2012 - 2013 - Προτεραιότητα 5: «Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων/Διάδοση πληροφοριών-Εκπαιδευτικά Προγράμματα για συνοριοφύλακες»
- Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας: Προσβασιμότητα και Ασφάλεια στην Περιοχή - ΘΑΛ-ΕΠΙΤ
- «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» - 17/6/2013-16/11/2013
- ΑΣΤΥΝ - ΑΣΦ - Διασυνοριακή Συνεργασία σε θέματα ασφαλείας - 01/06/2011 – 28/02/2014
- ΑΝΛΥΠΑΠ - Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών και Υποδομών Προστασίας Ατυχημάτων Πλοίων - 01/01/2007 – 31/12/2013
- «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (ΔΙΘΑΛΥΠ)

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες