Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Οικονομικών


Αρχείο

Το Αρχείο της Διεύθυνσης Οικονομικών έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:
  • Αξιολόγηση, ταξινόμηση, διεκπεραίωση αλληλογραφίας,
  • Καταχώρηση εισερχόμενης/ εξερχόμενης αλληλογραφίας,
  • Φύλαξη φακέλων προσωπικού της Διεύθυνσης, άδειες προσωπικού,
  • Χειρισμός Αστυνομικών Μητρώων, Βιβλίων και Εντύπων,
  • Χειρισμός τηλεφώνων Διεύθυνσης Οικονομικών, κ
  • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Διευθυντή.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες