Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Οικονομικών


Σύσταση και Λειτουργία
  1. Η Διεύθυνση Οικονομικών δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια των προνοιών του Άρθρου 8 του περί Αστυνομίας Νόμου που αφορά στις γενικές εξουσίες του Αρχηγού για την επαρκή διοίκηση της Αστυνομίας και τη νόμιμη διάθεση όλων των δημοσίων χρημάτων που προορίζονται για την εξυπηρέτησή της.
  2. Στη Διεύθυνση Οικονομικών συγχωνεύθηκαν όλες οι Υπηρεσίες της Αστυνομίας που ασχολούνταν με οικονομικής φύσεως θέματα, αφού με τον τρόπο αυτό και με τη συγκέντρωση των Υπηρεσιών αυτών κάτω από μια ενιαία Διεύθυνση, το έργο της Αστυνομίας σ’ αυτό τον εξειδικευμένο και ευαίσθητο τομέα καθίσταται πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό, ενώ παράλληλα διευκολύνονται οι οικονομικοί έλεγχοι.
  3. Η Διεύθυνση διαχειρίζεται τα κονδύλια που αφορούν την Αστυνομία και γενικότερα όλα τα θέματα οικονομικής φύσης.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες