Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου


FRONTEX


Το FRONTEX είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λειτουργεί με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου, Council Regulation (EC) 2007/2004/(26.10.2004,OJ L 349/25.11.2004) όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2011, από τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Την Κυπριακή Αστυνομία εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Διοικητής Υ.Α.&Μ..

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Οργανισμού είναι και οι ακόλουθες:

  • Εκπαίδευση
  • Εκπόνηση Μελετών
  • Κοινές Επιχειρήσεις
  • Αναλύσεις Κινδύνου
  • Ανταλλαγή πληροφοριών
  • Ανάπτυξη ομάδων ταχείας επέμβασης
  • Βοήθεια σε Κ.Μ. για τον επαναπατρισμό παράνομων μεταναστών.

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Εκπαίδευσης Διασυνοριακού Έλεγχου / FRONTEX

Το Γραφείο συστάθηκε με σκοπό την οργάνωση, το συντονισμό και την παρακολούθηση της εκπαίδευσης των μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας (συνοριοφύλακες), δηλαδή των μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.), της Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας (Λ.&Ν.Α.) και της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων ( Μ.Α.ΕΠ. ).

Απώτερος σκοπός είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε σημείο που να συνάδει πλήρως με τη Διαδικασία της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης. Για το λόγο αυτό, από το 2004 το Γραφείο συμμετέχει σε μόνιμες αλλά και προσωρινές ομάδες εργασίας του Τμήματος Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Frontex.

Για επίτευξη των στόχων που έχουν αναφερθεί, το Γραφείο συνεργάζεται στενά με τις πιο πάνω Μονάδες, ως επίσης τη Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ. και τη Διεύθυνση Οικονομικών.

www.frontex.europa.euFind us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες