Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισμό

Το Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισμό ιδρύθηκε στα πλαίσια υιοθέτησης των προνοιών της Απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. αρ. 2002/348/ΔΕΥ, ημερ. 25.04.2002, η οποία σχετίζεται με τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας στους αθλητικούς χώρους και ιδιαίτερα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες διεθνούς χαρακτήρα.

Στη συνέχεια και με την ψήφιση του Νόμου 48(1)2008 που προνοεί την πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους, απόκτησε και νομική υπόσταση.

Το εν λόγω Γραφείο υπάγεται στον Κλάδο Επιχειρήσεων Αρχηγείου Αστυνομίας.

Τα καθήκοντα του γραφείου είναι:

 1. Η ενημέρωση της Ηγεσίας της Αστυνομίας, σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους,
 2. Η συλλογή πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στους αθλητικούς χώρους,
 3. Η συμμετοχή των μελών του στις αστυνομεύσεις αθλητικών εκδηλώσεων και η συνεργασία με τις ΑΔΕ για θέματα που αφορούν την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων,
 4. Η ουσιαστική συμβολή στην ευρύτερη προσπάθεια, που καταβάλλεται από διάφορους αρμόδιους φορείς, για καταστολή του φαινομένου του χουλιγκανισμού και γενικότερα της βίαιης συμπεριφοράς σε αθλητικούς χώρους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
 5. Η συνεργασία με την Α.Α.Κ., στην διοργάνωση διαλέξεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την εκπαίδευση των μελών μας σε θέματα που αφορούν την νομοθεσία αλλά και την πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους,
 6. Η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη κατά την διεξαγωγή διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων που συμμετέχουν Κυπριακές ομάδες,
 7. Η συμμετοχή μελών του σε αποστολές συνοδείας των οπαδών των Κυπριακών ομάδων στο εξωτερικό στα πλαίσια της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
 8. Η πραγματοποίηση διαλέξεων σε σχολεία και άλλα οργανωμένα σύνολα, με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων βίας στους αθλητικούς χώρους,
 9. Η συμμετοχή σε συσκέψεις ασφαλείας που προηγούνται των αγώνων,
 10. Η συμμετοχή των μελών του στην ομάδα αξιολόγησης επικινδυνότητας και αστυνόμευσης αγώνων και η ετοιμασία σχετικής έκθεσης για ενημέρωση της Ηγεσίας,
 11. Ο Υπεύθυνος του Εθνικού Γραφείου Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισμό, με έγκριση του Αρχηγού Αστυνομίας,

 • εκπροσωπεί την Αστυνομία και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια ή άλλες διεθνείς αθλητικές συναντήσεις / εκδηλώσεις, τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, που σκοπό έχουν την πάταξη του φαινομένου του χουλιγκανισμού,
 • Είναι μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της Ευρωπ. Ένωσης για τον Χουλιγκανισμό από το 2006 και συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις συναντήσεις της ομάδας αυτής μέχρι σήμερα,
 • Είναι μέλος της Επιτροπής Επιτηρητών, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό Αστυνομίας,
 • Είναι ο συνδετικός κρίκος του Αρχηγείου Αστυνομίας με όλους τους Αθλητικούς φορείς του τόπου και των Κρατών Μελών της Ε.Ε.,
 • Είναι το σημείο επαφής της Κυπριακής Αστυνομίας με τα αντίστοιχα γραφεία των Κρατών Μελών αλλά και τρίτων χωρών,
 • Είναι εκπαιδευτής σε προγράμματα της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου για τους δόκιμους αστυφύλακες, Λοχίες, Υπαστυνόμους και Ανωτ. Υπαστυνόμους σε θέματα που αφορούν τη σχετική νομοθεσία καθώς επίσης και σε θέματα ορθής Αστυνόμευσης Αθλητικών εκδηλώσεων.

12. Οι ευθύνες και αρμοδιότητες του γραφείου αναφέρονται λεπτομερώς στην Α.Δ. 03/43. Επιπρόσθετα σύμφωνα με τα άρθρα 48 μέχρι και 52 του Νόμου 48(1) 2008 που αναφέρονται αποκλειστικά για την τήρηση και λειτουργία του Αρχείου αλλά και του Ε.Γ.Σ.Π.(Χ.), τα οποία επίσης επισυνάπτονται, το γραφείο τηρεί Αρχείο Προσωπικών δεδομένων στο οποίο είναι καταχωρημένα πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε πράξεις βίας στους αθλητικούς χώρους. Αυτά διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Πρόσωπα που καταδικάστηκαν κατά παράβαση του νόμου 48(1) 2008 ή του προγενέστερου 5 (1) 1994,
 • Πρόσωπα τα οποία έχουν στερηθεί της Φίλαθλου Ιδιότητας με οποιοδήποτε τρόπο,
 • Επικίνδυνα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια σε αθλητικούς χώρους.

13. Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει ορίσει τον Υπεύθυνο του Γραφείου όπως παράλληλα με τα καθήκοντά του ασκεί και τα καθήκοντα του Αξιωματικού Επικοινωνίας, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 44 του Νόμου 48(Ι)/2008


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου