Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών


Διαπίστευση

• Η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκεται ανάμεσα στα Δικανικά Ινστιτούτα Ευρωπαϊκών χωρών που έχουν διαπιστευτεί με βάση το Διεθνές Πρότυπο ΙSO / IEC 17025, σύμφωνα με τις οδηγίες και απαιτήσεις της Ευρωπαїκής Ένωσης (Εnfopol 35) και του ENFSI (Ευρωπαїκό Δίκτυο Ινστιτούτων Δικανικής Επιστήμης).

• Με την Διαπίστευση των Εργαστηρίων της ΥΠ.ΕΓ.Ε. διασφαλίζεται η ποιότητα των εργασιών και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων στην εξέταση τεκμηρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και μεταξύ των Κρατών – Μελών της Ευρωπαїκής Ένωσης.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες