Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο Εκστρατειών


Αποτελέσματα Εκστρατείας ελέγχου ορίου ταχύτητας από 1-16/11/2003 - 26/10/2006
Αρχείο Word 20031117 αστ ανα 2.doc (20,4 Kb)

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου