Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

ΑνακοινώσειςΑστυνομική Ανακοίνωση 2 - Απόσπαση Guest Officers, της EUROPOL στην Κύπρο - The Deployment of EUROPOL Guest Officers to Cyprus - 16/04/2019
Από τις 3 Απριλίου 2019, έχουν αποσπαστεί στην Κύπρο δύο Guest Officers, της EUROPOL με σκοπό να βοηθήσουν τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στους ελέγχους ασφαλείας για την παράτυπη μετανάστευση.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2019 στάληκε επίσημο αίτημα της Κύπρου προς την EUROPOL όπου αναφερόταν η έκταση του προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης στην Κύπρο και ζητείτο η παροχή βοήθειας με την αποστολή Guest Officers από την EUROPOL στην Κύπρο ώστε να συνδράμουν στους ελέγχους των παράτυπων μεταναστών στις βάσεις δεδομένων της EUROPOL. Η EUROPOL ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα μας και απέστειλε δύο Guest Officers στην Κύπρο αφού πρώτα ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές της Κύπρου Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τα καθήκοντα τους το πεδίο δράσης τους και τους ελέγχους που θα πραγματοποιούν.

Να σημειωθεί ότι ο θεσμός των Guest Officers εφαρμόζεται από το 2016 αρχικά στην Ελλάδα και μετέπειτα στην Ιταλία. Οι Guest Officers αποτελούν ειδικούς της EUROPOL που προέρχονται από διάφορα Κράτη Μέλη και εκπαιδεύονται από τον οργανισμό με σκοπό την απόσπαση τους σε χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα παράτυπης μετανάστευσης για να διενεργούν δευτεροβάθμιους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο κατά τις αφίξεις των παράτυπων μεταναστών στις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων της EUROPOL.

Η προγραμματισμένη εφαρμογή του Θεσμού των Guest Officers στην Κύπρο σηματοδοτεί μια νέα εξέλιξη όσον αφορά την έννοια του Θεσμού, καθώς η μικρή ομάδα που αναπτύσσεται με δύο έμπειρους Guest Officers θα λειτουργεί και ως κινητή ομάδα, με έδρα τη Λευκωσία.

PRESS RELEASE

The Deployment of EUROPOL Guest Officers to Cyprus

Since the 3rd of April 2019, two EUROPOL Guest Officers have been deployed to Cyprus in order to facilitate Cyprus Authorities in performing security checks for irregular migrants.

More specifically in January 2019 an official request was sent by Cyprus to EUROPOL in which the extent of the problem of the increased arrivals of the irregular migrants was mentioned and EUROPOL was requested to deploy Guest Offices to Cyprus in order to support its authorities with the security checks. EUROPOL responded positively to Cyprus request and seconded two Guest Officers to Cyprus. For this purpose an Operational Plan was drafted with the cooperation of EUROPOL and the relevant authorities of Cyprus to provide a clear framework for this activity.

It should be noted that the Guest Officers Concept has been implemented since 2016, with deployments to Greece and later Italy. The Guest Officers are EUROPOL experts who are seconded from different Member States, employed and trained with the purpose to be deployed into EU countries which are facing serious problems of irregular migration in order to perform secondary security checks against EUROPOL’s available databases.

The planned deployment to Cyprus marks an interesting development in terms of the Guest Officers Concept, in that the small team deployed there (2 experienced Guest Officers), will also operate as a mobile team, based in Nicosia, but also be able to move at any point in the areas under the effective control of the Government of the Republic of Cyprus, as required by the national authorities.
Αρχείο Word anakoinosi 2.doc (114,74 Kb)

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες