Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκδηλώσεις & Διαλέξεις


Τριμερής Επιχειρησιακή Συνάντηση της ΕUROPOL (Κύπρου-Ρουμανίας-Σλοβακίας) πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο για την Παράνομη μετανάστευση, Εμπορία Προσώπων και τους Εικονικούς Γάμους - 21/07/2015


Επιχειρησιακή συνάντηση της Europol στην οποία συμμετείχαν η Κύπρος, η Ρουμανία και η Σλοβακία πραγματοποιήθηκε στις 23/04/2015 στην Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΕΕ&ΔΑΣ). Θέμα της συνάντησης ήταν η παράνομη μετανάστευση, η εμπορία προσώπων και οι εικονικοί γάμοι.

Στην συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από την Εθνική Μονάδα EUROPOL μετά από αίτημα των Ρουμανικών και Σλοβακικών αρχών, συμμετείχαν οκτώ αξιωματικοί από την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Παράνομης Μετανάστευσης της Ρουμανίας και Σλοβακίας καθώς και οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι των Πρεσβειών της Ρουμανίας και Σλοβακίας στην Κύπρο. Συμμετείχαν επίσης, η Διεύθυνση της ΔΕΕ&ΔΑΣ , o Διοικητής της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η Υπεύθυνη της Εθνικής Μονάδας ΕUROPOL, ο Αναπλ. Εθνικός Συντονιστής των EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats), εκπρόσωποι του Γραφείου Εμπορίας Προσώπων και του Κλάδου Λαθρομετανάστευσης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης καθώς και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών που ασχολείται με το θέμα των εικονικών γάμων.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις, για την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα στους τομείς της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας προσώπων και για το φαινόμενο των εικονικών γάμων που σχετίζεται σθεναρά με τα δύο προηγούμενα εγκλήματα. Παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία ενώ ανταλλάγησαν πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω θέματα. Έγινε επίσης αναφορά στα παράνομα μέσα που χρησιμοποιούν οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, όπως δίκτυα που παρέχουν υποστήριξη στην έκδοση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, μεταφορικά υπέργεια και θαλάσσια μέσα κ.α. Τέλος, τονίστηκε ότι η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων αρχών θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί.

Ο Διευθυντής ΔΕΕ&ΔΑΣ αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, ανάφερε ότι τέτοιες επιχειρησιακές συναντήσεις προάγουν την αστυνομική συνεργασία και προωθούν την πρόληψη και καταπολέμηση αυτών των τόσο σοβαρών οργανωμένων εγκλημάτων που μαστίζουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου